Waarden zijn die zaken in ons leven die belangrijk voor ons zijn. Ze vormen de basis waarop wij beslissingen nemen en ze sturen al het menselijke gedrag. Ze zorgen voor:

  • De motivatie om bepaalde zaken te benaderen of te vermijden.
  • De evaluatie over datgene wat wij hebben gedaan. Was het goed of minder goed, mooi of lelijk, was het waardevol of verloor het juist waarde?

Waarden bepalen uiteindelijk hoe jij je tijd doorbrengt. Ze regeren dus je hele levensstijl. Ze bepalen hoe je op iedere levenservaring zult reageren. De meeste mensen zijn zich niet bewust van hun waarden. In het NLP Communicatie model bevinden de waarden zich dan ook in onze onbewuste filters.

Onze waarden zijn zaken waar we fundamenteel naartoe werken. Als we dat niet doen zullen we ons niet compleet en bevredigd voelen. Het gevoel van congruentie, van persoonlijke heelheid en eenheid, komt voort uit het besef dat we in ons gedrag onze waarden naleven. Onze waarden geven aan waarom en voor wie we willen werken, welke relaties we aangaan en waar we wonen. Zij maken uit in welke auto we rijden, welke kleren we kopen en in welk restaurant we gaan eten. Waarden bepalen de redenen waarom je iets doet en zijn de maatstaf voor wat je handelingen je opleveren.

Wat waarden in de praktijk betekenen en of aan je waarden is voldaan, kun je ontdekken door jezelf de volgende vragen te stellen:

  • Wat vind je in een bepaalde situatie belangrijk?
  • Waar gaat het jou om?
  • Waar let je vooral op?
  • Wat moet er goed gaan?
  • Wat mag er niet misgaan?

Er is voor ons zoveel van belang, dat het nuttig is na te gaan hoe je waarden zich tot elkaar verhouden. Omdat ze verband houden met de context, zijn de waarden die je in je werk hanteert anders dan die bij persoonlijke relaties. We kunnen gebruik maken van het onderwerp waarden om nader te onderzoeken in hoeverre je betrokken bent bij je werk of bij een groep mensen.

Waarden zijn nominalisaties en kunnen door anderen op een totaal andere manier worden geïnterpreteerd (de kaart is niet het gebied, Alfred Korzybski). De waarde ‘competentie’ betekent voor de één wellicht ‘een taak met succes afronden’ en voor de ander ‘het gevoel tot iets in staat zijn indien je aandacht daarop richt’. Andere voorbeelden zijn: respect, vrijheid, waardering, liefde, etc.

Stuur me het volledige artikel per email in PDF formaat


Voornaam
Verkeerde invoer
Achternaam
Verkeerde invoer
Emailadres *
Het emailadres is onjuist of nog niet ingevuld.