Waarden zijn die zaken in ons leven die belangrijk voor ons zijn. Waarden vormen de basis waarop wij beslissingen nemen. Ze sturen al ons gedrag. Ze zorgen voor:
  • De motivatie om bepaalde zaken te benaderen of te vermijden.
  • De evaluatie over datgene wat wij hebben gedaan. Was het goed of minder goed, mooi of lelijk, was het waardevol of verloor het juist waarde?

Waarden bepalen waaraan jij je tijd besteedt en hoe je reageert op ervaringen. Ze sturen je gedrag onbewust en in het NLP communicatiemodel vind je ze dan ook in de onbewuste filters. Waarden geven onder andere aan waarom en voor wie je wil werken, welke relaties je aangaat en waar je woont. Ze maken uit in welke auto je rijdt, welke kleding je koopt en in welk restaurant je gaat eten. Waarden bepalen dus waarom je iets doet.

Wat waarden in de praktijk betekenen en of aan je waarden is voldaan, kun je ontdekken door jezelf de volgende vragen te stellen:

  • Wat is er in een bepaalde situatie belangrijk?
  • Waar gaat het jou om?
  • Waar let je vooral op?
  • Wat moet er goed gaan?
  • Wat mag er niet misgaan?

Waarden verschillen per context en vormen een waardenhiërarchie. De ene waarde is belangrijker dan de andere binnen een context. Het is interessant om te weten hoe waarden zich binnen een bepaalde context tot elkaar verhouden om gedrag van jezelf of anderen te voorspellen.

Onze waarden zijn zaken waar we fundamenteel naartoe werken. Als we dat niet doen zullen we ons niet heel en bevredigd voelen. Dat gevoel van congruentie, van heelheid en eenheid, komt voort uit het besef dat we in ons gedrag onze waarden naleven.