De oorsprong van de methodiek systemisch werken ligt onder andere bij Bert Hellinger en Virginia Satir. Bert Hellinger ontdekte de kenmerken van elk systeem en ontwikkelde deze methode om hiermee te werken en oorzaken inzichtelijk te  maken. Hij ontwikkelde het systemisch werken in eerste instantie voor het werken met families (familieopstellingen).

Een familieopstelling start met een kort gesprek over het thema van de vraaginbrenger en de feiten uit zijn stamboom die genoteerd kunnen worden in een genogram.

Een genogram maken

Een genogram is een overzicht van het familiesysteem. Het vormt vaak een eerste stap waarbij iemand zich meer bewust wordt van zaken uit zijn/haar familiesysteem; zoals te vroeg gestorven leden, de eerste liefde van zijn ouders, het uitsluiten van familieleden en dergelijke. Zowel de levende als de dode familieleden worden vermeld, de generatie van de vraaginbrenger zelf, zijn eventuele partner en kinderen, de vraaginbrenger als kind tussen zijn broers en zussen en de generatie van zijn/haar ouders en grootouders. Nadat het genogram op papier is gezet dient een mondelinge toelichting van bijzondere gebeurtenissen om een totaaloverzicht van het familiesysteem te verkrijgen.

Meer lezen over genogram maken