Binnen NLP gebruiken we de techniek, werken met delen. Delen zijn gedeelten van de persoonlijkheid die zorgen voor innerlijke conflicten. Een innerlijk conflict bestaat als er in één persoon twee motivatiestromen (gedeelten) onverenigbare gedragingen willen uitvoeren in reactie op dezelfde stimulus. Zoals bijvoorbeeld: zwijgen en praten, haten en liefhebben, weglopen en benaderen.

Binnen NLP werken we met delen waar de persoon zich mee kan associëren en verbinden. Delen zorgen voor een bepaalde mate van incongruentie in de persoon, ze houden namelijk conflicten in stand.

Delen kunnen zich op alle logische niveaus voordoen en vaak worden we er op het niveau van gedrag mee geconfronteerd. Voorbeelden hiervan zijn: “aan de ene kant wil ik dit doen maar aan de andere kant wil ik dat doen” of “ik wil eigenlijk niet x doen maar het lijkt iedere keer wel als vanzelf te gaan”. Op een andere manier zou je kunnen zeggen: iemand wil iets maar tegelijkertijd houdt iets in die persoon hem tegen, bijvoorbeeld angst, schaamte, onzekerheid, twijfel etc. Om het werken met delen makkelijker te maken en innerlijke conflicten op te lossen doen we een aantal aannames over delen.

Belangrijke aannames

 • Altijd zullen deze twee delen dezelfde hoogste intentie hebben. Innerlijke conflicten manifesteren zich op het niveau van gedragingen. Binnen NLP gaan we er vanuit dat achter ieder gedrag een positieve intentie zit en als we van beide delen de intentie upchunken zal blijken dat beide delen dezelfde allerhoogste intentie hebben.
 • De incongruentie ligt in het verschil tussen intentie en functie (gedrag). Ondanks dat beide delen dezelfde allerhoogste intentie hebben worden we op het niveau van gedrag geconfronteerd met verschillende gedragingen. Strijd en overgave, weggaan en blijven, doorgaan en stoppen.
 • Beide delen waren ooit een deel van een groter geheel. Delen zorgen ervoor dat we niet meer één en volledig met onszelf kunnen zijn. Er is in onze persoonlijke ontwikkeling een tijd geweest dat we zonder delen functioneerden, zonder schaamte, twijfel enz. Delen zijn het resultaat van significant emotionele gebeurtenissen (SEG). In het proces van persoonlijke ontwikkeling zijn mensen weer op zoek naar het gevoel één en volledig met zichzelf te kunnen zijn.

Wat zijn delen?

 1. Delen zijn onderdeel van het onderbewuste met een intentie (doel) en een functie (gedrag).
 2. Delen zijn functioneel gescheiden van de rest van het zenuwstelsel (niet geïntegreerd).
 3. Soms handelen delen als kleinere persoonlijkheden. Ze zijn waarschijnlijk de significante anderen (gemodelleerd, imprinted).
 4. Delen kunnen eigen waarden en overtuigingensystemen hebben.
 5. Delen zijn verantwoordelijk voor behoud van het systeem. Ze hebben veel invloed op de interne representatie (gedachtepatronen).
 6. Delen zijn ontstaan uit Significant Emotionele Gebeurtenissen (S.E.G.).
 7. Delen beschermen niet-geïntegreerd gedrag (en het continueren hiervan).
 8. Delen zijn een bron van incongruentie in het individu.
 9. Delen zelf zijn incongruent.
 10. De incongruentie ligt in het verschil tussen de intentie (doel) en de functie (gedrag).
 11. Een deel heeft gewoonlijk een tegenpool (alter ego, flipside, keerzijde). Het zenuwstelsel moet namelijk zijn balans handhaven.
 12. Deze twee delen zullen dezelfde hoogste intentie (doel) hebben.
 13. Deze twee delen waren ooit een deel van een groter geheel.
 14. Hereniging van deze twee delen is mogelijk op deze basis.

Stuur me dit artikel per email in PDF formaat


Voornaam
Verkeerde invoer
Achternaam
Verkeerde invoer
Emailadres *
Het emailadres is onjuist of nog niet ingevuld.