Overtuigingen

Overtuigingen ontstaan vanuit conclusies die je uit ervaringen en gebeurtenissen trekt, waardoor je iets ‘zeker’ denkt te gaan weten. Overtuigingen zijn dus generalisaties over eerdere ervaringen. We geloven dat onze overtuigingen waar zijn.

Overtuigingen zijn gekoppeld aan waarden. Ze worden meestal uitgedrukt door middel van een zin (meerdere woorden). Overtuigingen zijn concreter en meer bewust aanwezig dan waarden. Overtuigingen komen voor op ieder logisch niveau. Voorbeelden van overtuigingen: bergen zijn mooi, melk drinken is gezond, ik kan niet goed organiseren, ik ben sportief.. etc

Waarden

Waarden zijn die zaken in ons leven die belangrijk voor ons zijn. Waarden sturen ons gedrag vaak onbewust en worden uitgedrukt in een nominalisatie.
Voorbeelden van waarden zijn: betrouwbaarheid, gezondheid, liefde, respect

Waarde

In het NLP Communicatie model bevinden Waarden & Overtuigingen zich in de onbewuste filters.


Self-fulfilling prophecy

Een overtuiging werkt als een self-fulfilling prophecy. (een zichzelf waarmakende voorspelling).

Beperkend

Wanneer je gelooft dat je niet creatief bent (Overtuiging), zal dat je Potentieel niet tot bloei brengen, en zul je niet snel tot Actie overgaan wanneer je op je creativiteit wordt aangesproken en zul je niet het beste Resultaat bereiken.
Zie je wel, ik ben ook niet creatief!

Veranderen overtuigingen

Bekrachtigend

Wanneer je gelooft dat je sportief bent (Overtuiging), zal dat je Potentieel tot bloei brengen. Wanneer je sportiviteit wordt aangesproken ("doe je mee?") zul je graag tot Actie overgaan, en hierdoor ga je het vaker doen en daar zal het Resultaat ook naar zijn.
Zie je wel, ik ben ook sportief!

Met behulp van de NLP techniek Veranderen van overtuigingen, kun je overtuigingen veranderen met behulp van submodaliteiten.

Stuur me dit artikel per email in PDF formaat


Voornaam
Verkeerde invoer
Achternaam
Verkeerde invoer
Emailadres *
Het emailadres is onjuist of nog niet ingevuld.