Iedere ervaring die we hebben is een samenstelling van zintuiglijke indrukken. Dit geldt voor het bestuderen van een wiskunde les, het wandelen langs het strand, het boetseren van een beeld of het lezen van een boek. Zonder onze zintuigen kunnen we niet ervaren. Door onze zintuigen beleven we deze wereld, leren we en handelen we erin. Vroegere ervaringen zijn voor ons bereikbaar door een beroep te doen op de verschillende opslagplaatsen in ons geheugen. Alles wat we ooit gezien hebben, ligt in ons visuele geheugen. Alles wat we ooit gehoord hebben, ligt in ons auditieve geheugen. Alles wat we ooit gevoeld hebben, ligt in ons kinesthetische geheugen.

We kennen 6 representatiesystemen, waarvan de eerste 5 primaire systemen zijn, en de laatste secundair (aangeleerd).

  • Visueel
  • Auditief tonaal
  • Kinesthetisch
  • Olfactoir (reuk)
  • Gustatoir (smaak)
  • Auditief digitaal

Wanneer je naar een film kijkt (visueel), wekt dat vaak gevoelens (kinesthetisch) op. Deze gevoelens worden voor een groot deel veroorzaakt door de geluiden, stemmen, muziek en zelfs de stilte (auditief). Mensen hebben gewoonlijk de voorkeur voor één van deze drie zintuigen bij het registreren van een ervaring.

Wanneer je achteraf aan deze situatie terugdenkt, blijkt dat je je gewoonlijk één van deze drie zintuiglijke representaties het gemakkelijkst herinnert. Deze zintuiglijke representatie wordt het representatie voorkeur systeem genoemd.

VAKOG

Bandler en Grinder ontdekten dat er een verband is tussen het zintuiglijke voorkeur systeem en de woorden en uitdrukkingen die mensen gebruiken. Als mensen over hun ervaringen, emoties of fantasieën praten, blijken sommigen vaak zinnen en uitdrukkingen te gebruiken die wijzen op ‘zien, horen en voelen’. Iedereen heeft elementen van alle drie de vormen, maar de meeste mensen hebben een systeem dat domineert.

De persoon die meer visueel is zal woorden gebruiken als kijken, zien, visie, turen, ogenschijnlijk, mistig, glanzend, fleurig, etc. De persoon zal bijvoorbeeld uitdrukkingen gebruiken zoals: “in blind vertrouwen”, “de antwoorden zijn wat vaag” en “dat oogt goed”.

Anderen gebruiken meer woorden en uitdrukkingen die wijzen op horen, klinken, luisteren, enz. Personen met dit auditieve voorkeursysteem gebruiken woorden zoals: vragen, aanspreken, praten, lawaai, klikken, luid, zoemen, etc. Uitdrukkingen die bij een auditief voorkeursysteem passen zijn bijvoorbeeld: “van de wijs brengen”, “je zegt bij jezelf”, “het zegt me niets”, “in één woord” en “opeens klikte het”.

Weer anderen leggen veel meer een bepaalde gevoelswaarde in hun woorden en uitspraken, zij gebruiken veelal woorden zoals: voelen, tasten, ervaren, aanraken, beklemd, doordraaien, inzetten, omdraaien, druk uitoefenen, voorgevoel, verdrietig, etc. Uitdrukkingen die bij een kinesthetisch voorkeursysteem horen zijn: “zwaar op de maag”, “houvast proberen te krijgen”, “een stevig meningsverschil” en “je hart vasthouden”.

Voorkeur representatie systemen

Visueel (V)

Mensen die visueel zijn ingesteld staan of zitten vaak met opgeheven hoofd en hun ogen zijn vaak omhoog gericht. Zij ademen vanuit het bovenste deel van hun longen. Ze zitten vaak naar voren op hun stoel en zijn meestal goed georganiseerde, verzorgde mensen. Zij onthouden door het zien van beelden en zijn minder gauw afgeleid door lawaai. Vaak vinden zij het niet gemakkelijk om mondelinge aanwijzingen te onthouden omdat hun gedachten geneigd zijn af te dwalen. Uiterlijk is voor hen belangrijk.

Visueel ingestelde mensen zijn geïnteresseerd in jouw voorstel als het er goed UITZIET.

Auditief Tonaal (At)

Mensen die auditief ingesteld zijn, bewegen hun ogen vaak (horizontaal) opzij. Zij ademen vanuit het midden van de borstkas. Een karakteristieke eigenschap is dat zij vaak in zichzelf praten en dat ze gemakkelijk worden afgeleid door lawaai (sommigen bewegen zelfs hun lippen terwijl ze in zichzelf spreken). Zij kunnen auditieve informatie gemakkelijk herhalen, leren door te luisteren en houden gewoonlijk van muziek en praten door de telefoon. Auditief ingestelde mensen vinden het prettig te worden VERTELD of ze het goed doen en zij zijn gevoelig voor de ‘tone of voice’.

Auditief ingestelde mensen zijn geïnteresseerd in jouw voorstel als het goed KLINKT.

Kinesthetisch (K)

Een karakteristieke eigenschap van mensen die kinesthetisch zijn ingesteld, is dat zij vanuit het onderste deel van hun longen ademen, zodat je hun buik tijdens het ademen ziet bewegen. Zij bewegen en spreken vaak langzaam. Zij zijn gevoelig voor fysieke beloningen zoals schouderklopjes, etc. Zij gaan ook dichter bij mensen staan dan bijvoorbeeld visueel ingestelde mensen. Zij onthouden door iets te doen of ergens doorheen te wandelen.

Kinesthetisch ingestelde mensen zijn geïnteresseerd in jouw voorstel als het goed VOELT.

Auditief Digitaal (Ad)

Deze mensen praten vrij veel in zichzelf. Zij herinneren en onthouden zich dingen door bepaalde stappen, procedures of volgordes. Ze kunnen ook eigenschappen van de andere representatiesystemen vertonen.

Auditief digitaal ingestelde mensen zijn geïnteresseerd in jouw voorstel als het KLOPT.

Stuur me dit artikel per email in PDF formaat


Voornaam
Verkeerde invoer
Achternaam
Verkeerde invoer
Emailadres *
Het emailadres is onjuist of nog niet ingevuld.