4 staps leerproces

Het 4-staps leerproces is het proces waar je doorheen gaat als je nieuwe vaardigheden leert.

Als je leert ga je van:
onbewust onbekwaam (1) naar
onbewust bekwaam (4).

Als je iets wilt afleren ga je van:
onbewust bekwaam (4) naar
bewust onbekwaam (2) om vervolgens weer naar
onbewust bekwaam (4) te gaan als je een nieuwe vaardigheid aanleert.

MISLUKKING BESTAAT NIET, ALLEEN FEEDBACK, IS EEN BEKRACHTIGENDE
OVERTUIGING DIE MENSEN VERDER BRENGT IN HET LEERPROCES.