Avram Noam Chomsky (Philadelphia - Pennsylvania, 7 december 1928)

Noam Chomsky is een Amerikaans taalkundige, filosoof, mediacriticus en hoogleraar taalkunde aan het Massachusetts Institute of Technology. Als grondlegger van de generatieve taalkunde is hij een van de invloedrijkste taalwetenschappers van de 20e eeuw.

Noam Chomsky Kern van Chomsky's taalkunde is de hypothese van de universele grammatica: een aangeboren taalvermogen dat alle mensen delen en dat de overeenkomsten tussen menselijke talen verklaart. Chomsky's taalkunde is rationalistisch (in tegenstelling tot empiristisch). Zijn inzichten betekende de doodklap voor de behavioristische taalkunde en een stimulans voor de cognitiewetenschappen.

NLP

Het werk van Noam Chomsky is gebruikt door Bandler en Grinder bij de ontwikkeling van NLP. Op het gebied van taal introduceerde Noam Chomsky de termen dieptestructuur en oppervlaktestructuur. Volgens Chomsky zijn gedachtes, concepten en ideeën dieptestructuren die niet gerelateerd zijn aan een bepaalde taal, maar kunnen worden uitgedrukt doormiddel van taal (oppervlaktestructuur).

Volgens Bandler en Grinder gaat er bij de transformatie van dieptestructuur naar oppervlaktestructuur informatie verloren door middel van generalisatie, weglating en vervorming. Hieruit kan worden afgeleid dat de modellen die de mens van de wereld maakt door middel van taal slechts representaties zijn en niet de wereld zelf.

Vervolgens heeft de theorie van transformationele grammatica van Chomsky ook impact op het feit dat er meerdere niveaus zijn van dieptestructuren (zie logische niveaus).

Bekijk een video of lees meer over Noam Chomsky op zijn website.