Het TOTE model is een schematische weergave van de werking van een strategie en werd voor het eerst geformuleerd in ‘Plans and the Structure of Behavior’ dat in 1960 werd gepubliceerd door George Miller, Eugene Galanter en Karl H. Pribram.

Een strategie kun je globaal opsplitsen in vier componenten, namelijk Test, Operate, Test, Exit (TOTE) en deze worden gevolgd door het vijfde component en dat is Result. Een strategie wordt gebruikt om één of meerdere doelen te bereiken. Je test daarbij om vast te stellen of je je doel hebt bereikt. Je stopt als je doel is bereikt, anders verander je je gedrag en herhaal je dit.

Het TOTE model bevat een eenvoudige feedback en reactielus. Het TOTE model is gebaseerd op computermodellen.

TOTE model


TOTE Model proces

  1. De eerste Test is een trigger waarmee de strategie begint. Deze bepaalt de criteria en wordt gebruikt als norm voor de tweede test.
  2. Operate verleent toegang tot gegevens door het herinneren, creëren of verzamelen van informatie over de interne of externe wereld die nodig is voor de strategie.
  3. De tweede Test is een vergelijking van een bepaald aspect van de gegevens waartoe toegang is verkregen met behulp van de tijdens de eerste test vastgestelde criteria. De twee zaken die vergeleken worden, dienen in het zelfde representatie systeem te worden weergegeven.
  4. De Exit (beslissingspunt of keuzepunt) is een weergave van de resultaten van de test. Wanneer er overeenkomst is (een match), eindigt de strategie. Wanneer er geen overeenkomst (mismatch) is, begint de strategie opnieuw (van voor af aan).

De strategie kan opnieuw van voor af aan beginnen door:

  1. Het resultaat te veranderen of de strategie in een andere richting te leiden.
  2. Het bijstellen van de criteria, lateraal chunken of heroriënteren.
  3. Het resultaat te verfijnen of nader te specificeren.
  4. Toegang te verkrijgen tot meer informatie.

Stuur me dit artikel per email in PDF formaat


Voornaam
Verkeerde invoer
Achternaam
Verkeerde invoer
Emailadres *
Het emailadres is onjuist of nog niet ingevuld.