De Circle of excellence is een NLP techniek waarbij hulpbronnen worden geankerd aan een denkbeeldige cirkel op de grond. De techniek is goed bruikbaar bij situaties waarbij maximale keuzemogelijkheden van belang zijn.

Het proces

  1. Bepaal een aantal vermogende stemmingen (hulpbronnen) die passen bij dit resource anker.
  2. Anker alle stemmingen in een door de persoon gevisualiseerde cirkel op de grond. Wanneer de stemming toe begint te nemen, laat je de persoon in de imaginaire cirkel op de vloer stappen.
  3. Als de stemming tot zijn hoogtepunt is gekomen, laat je de persoon uit de cirkel stappen.
  4. Herhaal dit proces voor alle hulpbron stemmingen.
  5. Als het gestapelde resource anker is gemaakt, laat dan de cliënt een vermogend woord (of een korte zin) verzinnen dat past bij het resource anker.
    Laat de persoon in de cirkel stappen (het anker wordt nu al afgevuurd) en op het moment dat de stemming(en) zijn hoogtepunt bereikt het woord zeggen. Laat vervolgens de persoon weer uit de cirkel stappen.
  6. Laat de persoon een vermogende houding of beweging kiezen dat past bij het resource anker. Laat de persoon in de cirkel stappen, het vermogende woord zeggen (het anker wordt nu al afgevuurd) en op het moment dat de stemming(en) zijn hoogtepunt bereikt de houding aannemen of de beweging maken. Laat vervolgens de persoon weer uit de cirkel stappen.
  7. Break State
  8. Test door de persoon in de imaginaire cirkel te laten stappen, laat ze het woord zeggen en hun houding of beweging maken. Let op dat ze volledig geassocieerd in de hulpbron stemming komen.