1

2

3

4

 
 Visueel: Heb je er een beeld (beelden) bij?
 Zwart-wit of kleur        
 Film of stilstaand        
 Kader of panoramisch        
 Locatie (links,rechts,boven,onder,,...)        
 Afstand (dichtbij of ver weg in cm of meter)        
 Grootte v (cm of meter)        
 Geassocieerd of gedissocieerd        
 Helder of dof        
 
 Auditief: Zijn er geluiden bij die van belang zijn?
 Intern of extern        
 Locatie  (links,rechts,boven,onder,…)        
 Richting        
 Volume (schaal 1-10)        
 Tempo (Langzaam - snel, schaal 1-10)        
 Toonhoogte (Laag - hoog, schaal 1-10)        
 
 Kinesthetisch: Zijn er gevoelens bij die van belang zijn?
 Intern of extern        
 Locatie (bijvoorbeeld waar in je lijf)        
 Vorm        
 Grootte  (cm of meter)        
 Beweging        
 Intensiteit (schaal 1-10)