De NLP vooronderstellingen zijn 15 bekrachtigende overtuigingen of aannames gemodelleerd van succesvolle mensen. Samen met de NLP basisframes vormen zij een belangrijk onderdeel van het fundament van NLP.

NLP vooronderstellingen

 1. Respecteer het model van de wereld van de ander.
 2. De betekenis van je communicatie is de respons die je krijgt
 3. De kaart is niet het gebied. De woorden die wij gebruiken zijn niet de gebeurtenis die zij weergeven.
 4. Het gedrag staat niet voor wie de persoon is. Accepteer de persoon, niet persé het gedrag.
 5. De betekenis van al het gedrag is afhankelijk van de context.
 6. Elk gedrag heeft een positieve intentie.
 7. Elk huidig gedrag is de beste keuze die er is.
 8. De belangrijkste informatie over een persoon is het gedrag van deze persoon.
 9. Iedereen heeft alle hulpbronnen in zich die nodig zijn om de gewenste resultaten te halen.
 10. Er zijn geen onvermogende mensen, alleen onvermogende stemmingen.
 11. Iedereen heeft de leiding over zijn geest en daarom over zijn resultaten.
 12. De persoon met het meest flexibele gedrag heeft de grootste invloed.
 13. Er bestaat geen mislukking, alleen feedback.
 14. Weerstand bij een gesprekspartner is een teken van gebrek aan rapport.
 15. Alle procedures dienen keuzes te verruimen en gericht te zijn op eenwording van de persoon.