Een resource anker kan een negatieve stemming veranderen in een positieve stemming. In bepaalde gevallen kan een enkel resource anker onvoldoende zijn om een stemming te veranderen. In dat geval is het nodig om een aantal positieve stemmingen te stapelen om daarmee weerstand te bieden tegen de negatieve stemming.

Het plaatsen van een gestapeld anker

 1. A is de cliënt en B de coach.
 2. Breng rapport tot stand.
 3. Stel het kader vast. Leg uit wat je gaat doen en wat A kan verwachten en bepaal gezamenlijk de ankerplek. Bepaal de gewenste stemmingen. Bijvoorbeeld:
  • Motivatie
  • Humor, lol, lachen
  • Energie
  • Liefde
  • Kracht
 4. Anker nu de 5 verschillende stemmingen 1 voor 1 op dezelfde ankerplek. Loop onderstaande stappen voor elke stemming door.
  • B gaat eerst zelf in de gewenste stemming.
  • B vraagt aan A: Kun je een moment herinneren dat je je volledig X voelde? Kun je een specifiek moment herinneren? Stap in dat moment, geassocieerd (kijk door je eigen ogen), zie wat je zag, hoor wat je hoorde en voel nu wat je toen voelde.
  • B zet het anker op het juiste moment.
  • Break state.
  • Test het anker eenmalig na de eerste stemming. B vraagt aan A: Doe je ogen maar even dicht en merk op wat er gebeurt. B vuurt nu het anker af.
  NB. Als het anker nog niet sterk genoeg is, zet het anker dan nog een keer met de desbetreffende stemming. Laat A een andere nog krachtigere herinnering beleven.
 5. Future pace.
  • B vraagt aan A: Verplaats je nu naar een moment in de toekomst dat je dit anker nodig zult hebben, stap erin, zie wat je ziet, hoor wat je hoort, voel wat je voelt.
  • Vuur nu het anker nu af (let op de non-verbale reacties).
  • B vraagt aan A: Hoe is het nu?