Uitleg over NLP

Trainingen & opleidingen sinds 2005

Opleiding- en NLP instituut Mind Academy is inmiddels een vertrouwde naam op het gebied van NLP, systemisch werk en persoonlijke ontwikkeling. Jaarlijks ontvangen we vele cursisten in onze NLP Practitioner, NLP Master Practitioner en Systemisch werken trainingen. We houden bestaande NLP cursisten up-to-date en brengen ze de nieuwste ontwikkelingen bij in de NLP Update Cursus. Ook leiden we cursisten op tot NLP Trainer.

Hoe het begon

Na het volgen van vele NLP opleidingen in Nederland en Amerika gaven Tineke Ackerman en Arnold van Doorn in 2005 de eerste NLP opleiding van Mind Academy in Bergen Noord-Holland. Het succes en het effect van de NLP trainingen op de cursisten en hun omgeving zorgde voor een groei in het aantal trainers en trainingslocaties. Het Mind Academy team geeft nu wekelijks trainingen en NLP opleidingen op de 6 trainingslocaties in Nederland. De eigenaren van Mind Academy zijn Arnold van Doorn en Marlies Winnips.

Visie op NLP en ontwikkeling

We leven in een tijd waar veel vaste waarden en principes om ons heen veranderen en er meer van ons verlangd wordt. Of we nu van verandering houden of niet, we zullen de stap moeten maken om mee te veranderen om het leven te creëren waar naar we verlangen, of dat nu privé of zakelijk is. Veranderen betekent ook ontwikkelen.

NLP is een krachtige methodiek om jezelf op het persoonlijke vlak te ontwikkelen. Om bewustwording te creëren en om interne kwaliteiten zoals vertrouwen, rust, moed en openheid te vergroten. Om de effectiviteit van je communicatie, je sociale vaardigheden, het begrip en de verbinding in relaties te ontwikkelen. Een NLP training is de weg waarlangs je je persoonlijk ontwikkelt. En je kunt jezelf het beste ontwikkelen in contact met anderen.

Naast diepgang en nieuwe mogelijkheden moet het volgen van een training ook plezier en ontspanning opleveren. Onze trainingen maken mensen enthousiast en geven inspiratie. Het is een tijd waar mensen tot nieuwe oplossingen en zelfinzicht zullen komen. Dit alles geeft drive, levensenergie en leidt tot nieuwe mogelijkheden.

Succesvolle mix

Wanneer je ervaring, deskundigheid en professionaliteit koppelt aan openheid, diepgang en informaliteit, ontstaat er een succesvolle relatie tussen de trainers en de cursisten. Kenmerken van ons team zijn:

 • Jarenlange ervaring in NLP en NLP technieken in de praktijk
 • Inspirerend enthousiasme
 • Deskundigheid en professionaliteit
 • Gecertificeerde en gekwalificeerde NLP trainers
 • Diepgang en informaliteit door onze persoonlijke en open manier van communiceren

Erkende NLP opleidingen

We richten ons in onze trainingen en opleidingen op de persoonlijke ontwikkeling van de cursist. Dit doen we zowel in onze NLP opleidingen als in de training Systemisch werken.

NVNLP en ABNLP

NVNLP - Nederlandse vereniging van NLP ABNLP Al onze opleidingen zijn sinds 2005 erkend door de 2 belangrijkste NLP verenigingen:
Internationaal zijn we erkend door de American Board of NLP, de ABNLP en nationaal zijn we erkend door de Nederlandse Vereniging voor NLP, de NVNLP.

CRKBO

Centraal Register Kort Beroepsonderwijs CRKBO Daarnaast zijn we geregistreerd bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs) waardoor alle trainingen vrijgesteld zijn van BTW. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

NRTO-keurmerk

NRTO - Nederlandse Raad voor Training en Opleiding De NRTO is de overkoepelende brancheorganisatie voor alle particuliere trainings- en opleidingsbureaus in Nederland. Dit keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding, dé branchevereniging voor opleiders voor de consumenten- en zakelijke markt. Het keurmerk wordt verstrekt aan organisaties die staan voor kwaliteit en professionaliteit. Met dit certificaat conformeert Mind Academy BV zich aan de eisen van het NRTO-keurmerk. Daarmee bedoelen we de NRTO gedragscode en de algemene voorwaarden.

Lid van de geschillencommissie

NLP instituut Mind Academy is als lid van NRTO automatisch is aangesloten bij de Geschillencommissie. Informatie kun je vinden op de website van de NRTO.

Toch een klacht?

We geloven in respectvol ondernemen: wij werken zorgvuldig en vakkundig. Toch kan het voorkomen, dat zaken anders lopen dan afgesproken. Heb je een klacht? We horen dit dan graag van je, zodat we samen kunnen kijken naar een passende oplossing. Meer informatie.

Accreditaties

Er zijn verschillende beroepsverenigingen waar we bij zijn aangesloten.

Register Vaktherapie

Register Vaktherapie Het Register Vaktherapie is voor mensen die in onderstaande beroepen werken en die zijn aangesloten bij de FVB. Bij de FVB Federatie Vaktherapeutische Beroepen kan een eenmalige accreditatie worden aangevraagd die 75 studiepunten oplevert. Dit betreft:

 • Beeldende Therapie
 • Danstherapie
 • Dramatherapie
 • Muziektherapie
 • Psychomotorische Therapie
 • Psychomotorische Kindertherapie
 • Speltherapeuten

Registerplein

Registerplein Het Registerplein is een kwaliteitswaarborg voor Sociaal professionals. Registerplein toetst onafhankelijk en volgens breed gedragen criteria of geregistreerde professionals zich aantoonbaar scholen, competenties onderhouden en continu bijblijven op hun vakgebied. Deelname aan NLP Practitioner training (ID nummer: 447119) levert 90 registerpunten op voor de geaccrediteerde deskundigheidsbevordering voor bij Registerplein geregistreerde professionals. Dit betreft:

 • Maatschappelijk werkers
 • Sociaal Agogen
 • GGZ Agogen
 • Client ondersteuners
 • Sociaal Juridische dienstverleners
 • Sociaal werkers
 • Gezinshuisouders
 • Mantelzorgmakelaars
 • Psychodiagnostisch werkenden
 • Klachten functionarissen in de gezondheidszorg
 • Clienten vertrouwenspersonen Wet zorg en dwang

Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals

Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals V&VN is met 105.000 leden de grootste beroepsvereniging van Nederland. V&VN maakt zich sterk voor voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist.
Deelname aan NLP training (ID nummer: 515850) levert 113 registerpunten op voor de geregistreerde professionals.
Kwaliteitsregister V&N. Dit betreft:

 • Verpleegkundigen
 • Verzorgenden

Register Zorgprofessionals.Dit betreft:

 • Ambulancechauffeurs
 • Endoscopie-assistenten
 • Praktijkondersteuners huisartsen
 • Researchprofessionals

NLP trainingen in Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Brabant en Gelderland

Wij verzorgen de officiële NLP training op diverse plaatsen in Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Brabant en Gelderland. Bekijk een overzicht van al onze NLP trainingen op onze vaste trainingslocaties in Abcoude, Alkmaar, Arnhem, Rotterdam en Vught. We geven na de zomer van 2024 geen trainingen meer in Bunnik.