Met intonatie bedoelen we het verloop van toonhoogte tijdens de spraak die door stembuiging wordt verkregen. Met intonatie kan de betekenis van een zin worden benadrukt of verduidelijkt. Ook kan een tweede boodschap worden meegegeven. Intonatie patronen worden normaliter onbewust in onze communicatie gebruikt en vallen onder tonaliteit.

We onderscheiden 3 intonatie patronen. De onderstaande pijlen geven aan hoe de tonaliteit van de stem gebruikt wordt in een zin.

Intonatiepatronen

Door het specifiek gebruiken van de intonatiepatronen kan een tweede boodschap worden meegegeven. Door een vraag, bewering of opdracht syntax te koppelen aan een ander intonatiepatroon, ontstaan nieuwe mogelijkheden in onze taal. De meest krachtige zinsopbouw in onze taal is een vraag zinsbouw uitgesproken met het opdracht intonatiepatroon.

 Merk het verschil:

"Willen jullie recht gaan zitten en naar mij luisteren?” (laat je stem omhoog gaan aan het einde van deze zin)

"Willen jullie recht gaan zitten en naar mij luisteren?” (laat je stem omlaag gaan aan het einde van deze zin)