Bij de techniek contrast analyse, vraag je de submodaliteiten van 2 verschillende interne representaties uit en bepaal je vervolgens het contrast (de verschillen). Deze contrasterende (afwijkende) submodaliteiten zijn de mogelijke drivers.

Mapping across is de techniek waarbij je de submodaliteiten van een interne representatie verandert om de betekenis te veranderen. Dit doen we door de submodaliteiten van de ene naar de andere interne representatie over te zetten. Tijdens dit proces ontdekken we de daadwerkelijke driver.

Deel 1: Oefening contrast analyse

 1. Denk aan een positieve herinnering.
 2. Bepaal de submodaliteiten en noteer deze op de checklist (kolom 1).
 3. Denk aan een negatieve herinneringwaarvan je de betekenis wilt veranderen (Niet te negatief).
 4. Bepaal de submodaliteiten en noteer deze op de checklist (kolom 2).
 5. Bepaal de contrasterende submodaliteiten (dit zijn de mogelijke drivers).
 6. Denk nog een keer aan de positieve herinnering (met een K+ stemming afsluiten).

Deel 2: Oefening mapping across

 1. Zet per contrasterende submodaliteit, de submodaliteit van de positieve herinnering over op de submodaliteit van de negatieve herinnering.
 2. Check elke keer als je een submodaliteit overzet of de betekenis van de negatieve herinnering op een positieve manier verandert.
  Zo niet, zet de submodaliteit weer terug. Als de betekenis significant verandert dan heb je waarschijnlijk de driver gevonden.
 3. Test. Denk nog een keer aan de vervelende herinnering en merk op hoe het nu is.