Eén van de fundamenten van NLP zijn de NLP basisframes en de NLP vooronderstellingen. De NLP basisframes bestaan uit 4 basisgedachten of houdingen (ways of thinking).

Oorzaak > Gevolg

De ‘oorzaak gevolg’ stelling kennen we uit het causale denken. Alles wat we kunnen waarnemen (gevolg) heeft een bepaalde oorzaak. Binnen NLP gebruiken we deze stelling om zaken als gedrag en onze communicatie te kunnen veranderen, om flexibeler en krachtiger te worden. Als je er vanuit gaat dat de oorzaak van wat je overkomt en hoe je reageert onveranderbaar is dan zit je aan de gevolgkant van dit basisframe. De oorzaak leg je dan buiten jezelf.

Wanneer je aan de oorzaakkant gaat staan, dan zoek je de verandering van je gedrag, je communicatie of hoe je reageert bij jezelf. Je neemt dan de verantwoordelijkheid voor wat er in je leven gebeurt en creëert daardoor keuzevrijheid. Het grote voordeel is dan dat je dus iets kunt veranderen. Als jij verandert kunnen de zaken om je heen veranderen.

Perceptie is Projectie

Het principe ‘perceptie is projectie’  is bekend geworden door Carl Jung. Alles wat je waarneemt, filter je onbewust (zie het NLP communicatie model). De objectieve waarneming generaliseer en vervorm je en je laat veel informatie weg. Zo ontstaat je subjectieve interne representatie (interne voorstelling).

Wat je denkt waar te nemen is dus slechts je subjectieve interne perceptie van de werkelijkheid. Het bijzondere is dat je vervolgens deze perceptie door middel van je gedrag en communicatie weer naar ‘buiten’ projecteert. Je neemt de wereld niet waar zoals die is maar zoals je die (onbewust) hebt gemaakt. Hoe je bijvoorbeeld de mensen om je heen waarneemt, is dus jouw eigen manier van waarnemen! Op deze manier creëer je vaak je eigen ‘selffulfilling prophecy’, oftewel een voorspelling die je zelf (onbewust) formuleert en laat uitkomen.

Lichaam en geest beïnvloeden elkaar wederzijds

Er wordt de laatste jaren veel onderzoek gedaan naar de impact van ons (onbewuste) denken op hoe ons lichaam werkt en reageert. Deepak Chopra zegt zelfs dat elke gedachte een bepaalde invloed heeft op elke individuele cel in ons lichaam. Binnen NLP is dit een basis vooronderstelling waar vanuit gewerkt wordt. Alles wat je denkt, kan zich op één of andere manier in je lichaam representeren.

Het centrale zenuwstelsel kan geen ontkenning vasthouden/verwerken

Het woordje 'niet' bestaat alleen in onze taal (onze interne en externe dialoog) en ‘niet’ in de beelden, geluiden, gevoelens, smaak, geur van onze interne voorstellingen. Je kunt pas ergens niet aan denken als je er eerst wel aan gedacht hebt. Als je niet aan je beste vriend wilt denken, moet je eerst aan je beste vriend denken (je creëert een interne voorstelling bestaande uit beelden, geluiden, gevoelens, geur en smaak) om vervolgens te ‘weten’ (interne dialoog) dat je niet aan hem wilt denken!

Zo heeft ook de uitspraak 'dit moet ik niet vergeten' een andere impact op ons dan de uitspraak 'dit moet ik onthouden'. Nu we dit weten kunnen we onszelf en anderen positief geformuleerde boodschappen geven door ons richten op datgene wat we wél willen in plaats van wat we niet willen.

Stuur me dit artikel per email in PDF formaat


Voornaam
Verkeerde invoer
Achternaam
Verkeerde invoer
Emailadres *
Het emailadres is onjuist of nog niet ingevuld.