Herkaderen (reframing) is de techniek om iets een andere betekenis te geven. Een belangrijk uitgangspunt bij deze techniek is dat iets pas betekenis krijgt in een bepaalde context. "All meaning is context dependend” zoals Alfred Korzybski in 1933 in zijn boek ‘Science and sanity’ schreef.

Of gedrag functioneel of niet functioneel is, hangt af van de context waarin het plaatsvindt. Herkaderen kun je vergelijken met het plaatsen van een nieuwe lijst om een schilderij. Het nieuwe totaalbeeld kan een heel ander effect veroorzaken. Dat is precies wat we doen met herkaderen.

Plaats een situatie of gedrag in een ander kader

De basis van herkaderen ligt o.a. opgesloten in drie NLP vooronderstellingen, namelijk:

  • De kaart is niet het gebied. De woorden die wij gebruiken zijn niet de gebeurtenis die zij weergeven
  • Elk gedrag heeft een positieve intentie.
  • De betekenis van al het gedrag is afhankelijk van de context.
Herkaderen

Herkaderen is het veranderen van de context of betekenis van een situatie waardoor de gebeurtenis of uitspraak (interne representatie) in een ander kader komt te staan en er een andere betekenis wordt gevormd.

Het gebruik van herkaderen in coaching wordt toegepast om de betekenis van een probleem te veranderen, niet direct om het probleem op te lossen. Herkaderen is geen interventie op zich. Je verandert namelijk niets aan het gedrag. Wel geeft het de persoon met het probleem vaak een nieuwe en een andere kijk op het probleem waarbij tegelijkertijd een andere stemming ontstaat. Door deze verandering van stemming gebeurt er vaak al veel.

Herkaderen verandert de betekenis van een interne representatie. Hierdoor verandert de stemming en dat kan tot ander gedrag leiden.

We komen herkaderen vaker tegen in ons leven. Veel sprookjes gaan over gebeurtenissen of gedragingen waarvan de betekenis verandert zodra het kader verandert. Het kuikentje dat er zo anders uitziet, lijkt een lelijk eendenkuiken te zijn maar blijkt uiteindelijk een zwaan te worden, mooier dan alle eenden waarmee hij zichzelf vergeleken had.

Herkaderen herkennen we ook in omdenken en komt daarnaast bijna in elke mop of grap voor. Daarbij wordt een bepaalde interne representatie gecreëerd die op het laatst een opmerkelijke verandering ondergaat.

Herkaderen komt ook veel voor in de therapeutische context. Als een therapeut tracht om een cliënt anders over de dingen te laten nadenken of een nieuw gezichtspunt te laten zien dan zijn dat pogingen om gebeurtenissen te herkaderen ten einde te bewerkstelligen dat de cliënt er anders op zal reageren.

Herkaderen is een krachtig stuk communicatief gereedschap. De 2 belangrijkste vormen van herkaderen die we leren tijdens de NLP Practitioner training zijn:
• Context herkaderen
• Betekenis herkaderen