Herkaderen is de techniek van het positief denken. Een belangrijk uitgangspunt bij deze techniek is dat iets pas betekenis krijgt in een bepaalde context. “All meaning is context dependend” zoals Alfred Korzybski in 1933 in zijn boek ‘Science and sanity’ schreef.

Of gedrag functioneel of niet functioneel is, hangt af van de context waarin het plaatsvindt. Herkaderen kun je vergelijken met het plaatsen van een nieuwe lijst om een schilderij. Het nieuwe totaalbeeld kan een heel ander effect veroorzaken. Dat is precies wat we doen met herkaderen. We zetten als het ware een nieuwe lijst om gedrag heen.

Betekenis is context afhankelijk. Als we de context veranderen, dan verandert de betekenis. De basis van herkaderen ligt o.a. opgesloten in drie NLP vooronderstellingen, namelijk:

  • De kaart is niet het gebied.
  • Elk gedrag heeft een positieve intentie.
  • De betekenis van al het gedrag is afhankelijk van de context.

Herkaderen (reframing in het Engels) is het veranderen van de context of betekenis van een situatie waardoor de gebeurtenis of uitspraak (interne representatie) in een ander kader komt te staan en er een andere betekenis wordt gevormd.

Je geeft gedrag een andere betekenis, door het in een andere context te plaatsen óf om op zoek te gaan naar de hogere positieve bedoeling van het gedrag. Daarom geldt: De basis van herkaderen is om INTENTIE van GEDRAG te scheiden. 

Herkaderen is een krachtig stuk communicatief gereedschap. De twee belangrijkste vormen van herkaderen die we leren tijdens de NLP Practitioner training zijn de context herkadering en betekenis herkadering.

Deze vormen van herkadering worden toegepast om de betekenis van een probleem te veranderen, niet direct om het probleem op te lossen. Deze vormen van herkaderen zijn geen interventie op zich. Je verandert namelijk niets aan het gedrag. Wel geeft het de persoon met het probleem vaak een nieuwe en een andere kijk op het probleem (gedrag) waarbij tegelijkertijd een andere stemming ontstaat. Door deze verandering van stemming gebeurt er vaak al heel veel.

Herkaderen


Herkaderen verandert de betekenis van een interne representatie. Hierdoor verandert de stemming en dat kan tot ander gedrag leiden.Herkaderen is niet iets nieuws. Veel verhalen, metaforen, fabels en sprookjes gaan over gebeurtenissen of gedragingen waarvan de betekenis verandert zodra het kader verandert. Het kuikentje dat er zo anders uitziet, lijkt een lelijk eendenkuiken te zijn maar blijkt uiteindelijk een zwaan te worden, mooier dan alle eenden waarmee hij zichzelf vergeleken had.

Herkaderen komt bijna in elke mop of grap voor. Wat er uitziet als het één verandert opeens en wordt iets heel anders. Ook wordt herkaderen toegepast in de therapeutische context. Als een therapeut tracht om een cliënt ‘anders over de dingen te laten nadenken’ of ‘een nieuw gezichtspunt te laten zien’ dan zijn dat pogingen om gebeurtenissen te herkaderen ten einde te bewerkstelligen dat de cliënt er anders op zal reageren.

Stuur me dit artikel per email in PDF formaat


Voornaam
Verkeerde invoer
Achternaam
Verkeerde invoer
Emailadres *
Het emailadres is onjuist of nog niet ingevuld.