Deze 10 stappen met bijbehorende vragen kun je gebruiken om je doel te verduidelijken.
Beantwoord de vragen met je doel in gedachten.

Het script

 1. Positief geformuleerd.
  • Wat wil je precies bereiken?
 2. Specificeer de huidige situatie.
  • Waar sta je nu t.o.v. je doel? Associeer, kijk door je eigen ogen naar het doel.
 3. Specificeer het resultaat.
  • Wat zie, hoor en voel je als je je doel bereikt hebt?
  • Hoe zou het zijn als je het nu zou hebben (doe alsof je het nu hebt)?
  • Plaats het in de toekomst. Dissocieer, zie jezelf het doel bereiken.
 4. Specificeer de bewijsprocedure.
  • Hoe weet je dat je je doel gehaald hebt?
 5. Is dit echt wat je wilt?
  • Wat levert het resultaat je op of wat wordt er mogelijk?
 6. Heb je het zelf in de hand?
  • Is je doel alleen van jou afhankelijk?
 7. Is de context duidelijk genoeg omschreven?
  • Waar, wanneer, hoe, en met wie wil je je doel bereiken?
 8. Welke hulpbronnen (hulpmiddelen) heb je nodig?
  • Wat heb je nu, en wat heb je nodig om je doel te bereiken?
  • Heb je het ooit eerder gehad of gedaan?
  • Ken je iemand die het heeft, die het is?
  • Kun je doen alsof je het al bereikt hebt?
 9. Is het geheel verantwoord (ecologisch)?
  • Welk hoger doel dient het?
  • Wat win of verlies je als je je doel hebt bereikt?
  • Wat gebeurt er als je je doel bereikt?
  • Wat gebeurt er niet als je je doel bereikt?
  • Wat gebeurt er als je je doel niet bereikt?
  • Wat gebeurt er niet als je je doel niet bereikt?
 10. Test
  • Denk nogmaals aan je doel en merk op wat er veranderd is.