Richard Bandler en John Grinder ontwikkelden in de jaren '70 de methodiek NLP. Zij waren onder andere op zoek naar antwoorden op de vragen:

  • Hoe het komt dat sommige therapeuten in korte tijd grote resultaten bereiken, terwijl andere therapeuten voor eenzelfde probleem veel meer tijd nodig hebben?
  • Wat is de succesformule van deze succesvolle therapeuten en hoe kunnen we deze succesformule leren toepassen?

Om deze vragen te beantwoorden observeerden ze aandachtig enkele belangrijke en succesvolle personen uit het domein van de psychotherapie:
Fritz Perls, Virginia Satir en Milton Erickson. Zij ontdekten uit talloze observaties van gesprekken met hen bijzondere structuren in hun communicatie.
Bandler en Grinder verwerkten de gevonden structuren in modellen en technieken om deze kennis overdraagbaar te maken.

richard-bandler john-grinder