De methodiek NLP is ontstaan toen Richard Bandler en John Grinder een antwoord zochten op de vragen:

“Hoe het komt dat sommige therapeuten in korte tijd grote resultaten bereiken, terwijl andere therapeuten voor een zelfde probleem veel meer tijd nodig hebben?”

“Wat is de succesformule van deze succesvolle therapeuten en nog belangrijker, hoe kunnen we deze succesformule (ook) leren?”

Om deze vragen te beantwoorden observeerden ze aandachtig enkele belangrijke en succesvolle personen uit het domein van de psychotherapie: Fritz Perls, Virginia Satir en Milton Erickson. Zij ontdekten uit talloze observaties van gesprekken met deze succesvolle therapeuten een bijzondere structuur in de menselijke communicatie, namelijk de structuur van de subjectieve ervaring. Zij ontdekten onbewuste denkpatronen in het taalgebruik.

Bandler en Grinder verwerkten de gevonden communicatie­structuren in NLP modellen. Het doel van deze modellen is om kennis van de innerlijke subjectieve structuur overdraagbaar te maken. De overeenkomsten vormden de basis voor hun studie naar de universele structuur van het menselijk functioneren. Vervolgens hebben Bandler en Grinder deze universele structuur van het menselijk functioneren zo duidelijk omschreven dat het voor vrijwel iedereen te leren ofwel te 'modelleren' is.

Zo ontwikkelden Richard Bandler en John Grinder in de jaren ‘70 de communicatiemethode NLP waarin een wisselwerking plaatsvindt tussen taalgebruik en menselijk gedrag.

richard-bandler john-grinder


Stuur me dit artikel per email in PDF formaat


Voornaam
Verkeerde invoer
Achternaam
Verkeerde invoer
Emailadres *
Het emailadres is onjuist of nog niet ingevuld.