Alfred Habdank Skarbek Korzybski (Warschau, Polen, 3 juli 1879 -  Lakeville VS, 1 maart 1950)

Alfred Korzybski was een Pools-Amerikaans linguïst en grondlegger van het vakgebied van de algemene semantiek.

alfred korzybski Graaf Korzybski (uitspraak kazjibski) werd geboren als zoon uit een rijke familie die al generaties lang bestond uit wiskundigen, wetenschappers en ingenieurs. Hij groeide op in de buurt van Warschau. Hij sprak als kind al vier talen, Pools, Russisch, Duits en Frans. Tijdens de eerste Wereldoorlog vertrok hij naar de Verenigde Staten. Hier leerde hij Engels, de taal waarin hij zijn meeste werken zou publiceren.

Korzybski heeft een filosofische richting voortgebracht, die hij de Algemene Semantiek (GS) noemt. De hoofdprincipes ervan zijn beschreven in het boek Science and Sanity. Het bekendste citaat uit dit boek is De kaart is niet het gebied. Deze uitspraak heeft betrekking op het NLP Communicatiemodel en vind je ook terug in de NLP vooronderstellingen.

Korzybski beweert dat de mens in twee werelden leeft: de wereld van de spraak en symbolen en in de werkelijke wereld. Hij geeft aan dat het menselijk verstand alleen in staat is te reageren op de gevormde landkaart en het aanwezige gebied (in het extreme geval) volledig vergeet.

Bij het zien van een voorwerp, bijvoorbeeld een stoel, hebben we niet werkelijk de stoel in ons hoofd, maar vertalen deze naar elektrische en chemische processen in onze hersenen. We zijn daarom niet in staat deze werkelijkheid exact gelijk op te slaan.

De essentie van Korzybski is de claim dat mensen gelimiteerd zijn in wat zij weten, door de structuur van het zenuwstelsel en de structuur van de taal. Mensen kunnen de wereld niet direct ondervinden, maar alleen door abstracties, ofwel onttrekkingen van de werkelijkheid:

  • Non-verbale impressies van het zenuwstelsel
  • En verbale indicatoren uitgedrukt en onttrokken aan taal

Volgens Korzybski wordt veel menselijk lijden veroorzaakt doordat we de innerlijk geproduceerde non-verbale impressie en verbale indicatoren van de werkelijkheid, verwarren met de echte werkelijkheid.

Soms misleiden onze percepties en taal ons, in onze relatie met de omgang met de feiten. In ons begrip van wat er gaande is ontbreekt het soms aan een vergelijkbare structuur van wat er werkelijk aan de hand is. Hij benadrukte in de abstractie van gewaarwording, door middel van technieken uit de wiskunde en de wetenschap. Hij noemde dit besef - het doel van zijn systeem - bewustzijn van abstractie. Het systeem bevatte het veranderen van de manier hoe we de wereld benaderen. Om de werkelijkheid beter te ontdekken gebeurt dit bijvoorbeeld met de attitude "ik weet het niet, laten we het eens bekijken", zoals de moderne wetenschap dit ook doet. Een van deze technieken was het inwendig en uitwendig stil worden: een beleving die hij stilte op de objectieve niveaus noemde.

Naar een anekdote gaf Korzybski op een dag les aan een groep studenten die hij onderbrak om een koekje te pakken dat was gewikkeld in een wit papier. Hij vroeg aan de studenten op de eerste rij of zij er ook eentje wilden. De studenten namen ervan en Korzybski vroeg of ze het lekker vonden. Toen zij dit bevestigden, toonde hij het origineel waarop "hondenkoekjes" te lezen was. De studenten waren geshockeerd en twee van hen spuugden het weer uit. Korzybski richtte zich naar de klas en zei: "Hiermee heb ik aangetoond dat de smaak niet alleen wordt bepaald door de directe waarneming in de mond, maar ook door onze vertaling van de werkelijkheid.

Bekijk zijn video of lees meer over hem op de website van General Semantics.