Feedback (terugkoppeling) is een boodschap over het gedrag of over de prestatie van een ander. Het kunnen geven en ontvangen van feedback is onmisbaar als je met anderen samenwerkt. Het geven van feedback is gericht op het gedrag van de persoon en niet op de persoon zelf. Bij het geven van feedback heb je de intentie om de andere persoon te laten groeien. Je geeft iets in plaats van iets af te pakken.

Je denkt bij feedback misschien dat het om iets vervelends gaat, maar feedback geven is vooral: welgemeende en gerichte complimenten en verbeteringsmogelijkheden geven. Je leert er vaak veel meer van om gewezen te worden op de goede dingen die je doet dan op de dingen die je (in de ogen van anderen) niet goed doet.

De manier van feedback geven is van invloed op de acceptatie ervan. Ons onbewuste kan het woord niet niet verwerken dus is het effectief om je feedback positief te verwoorden.

Feedback geven is mensen uitdagen om te groeien.

Diverse NLP vooronderstellingen houden direct verband met feedback, denk aan NLP vooronderstelling:

  • De betekenis van je communicatie is de respons (lees: feedback) die je krijgt.
  • Het gedrag staat niet voor wie de persoon is. Accepteer de persoon, niet persé het gedrag.
  • De betekenis van al het gedrag is afhankelijk van de context.
  • Elk gedrag heeft een positieve intentie.
  • Elk huidig gedrag is de beste keuze die er is.
  • Iedereen heeft alle hulpbronnen in zich die nodig zijn om de gewenste resultaten te halen.
  • Er bestaat geen mislukking, alleen feedback.