Context herkadering is een vorm van herkaderen. Bij context herkadering veranderen we niets aan de inhoud, maar wordt de context gewijzigd.
Contextwijzigingen kunnen bestaan uit het veranderen van bijvoorbeeld tijd of plaats. Een andere context kan dus een andere tijd zijn (verleden of toekomst) of een andere locatie.

Context herkaderen
- verander de context -


(tijd, locatie, omstandigheden)

Het proces

Bedenk een andere context waarin de betrokkene op hetzelfde gedrag anders (positiever) zal reageren.

Stel je zelf de vraag: Waar, wanneer of in welke context zou dit gedrag gepast zijn, geschikt zijn of een positieve betekenis krijgen?

Gebruik

Deze vorm van herkaderen is goed te gebruiken wanneer het woordje te genoemd wordt, zoals te veel en te weinig. Een dergelijke uitspraak van mensen is in feite een halve vergelijking. Bijvoorbeeld: Ik ben veel te afwachtend.

Als antwoord zoek je dan naar een context waar afwachtend juist positief is. Vergelijkbare woorden als te zijn: erg, veel, vaak, enorm (het zijn aanduidingen van hoeveelheid).

Voorbeeld

Uitspraak: Hij is vaak te dominant om goed mee samen te werken op kantoor.
Herkadering: Zou je kunnen voorstellen dat bij een calamiteit zijn dominantie goed van pas komt?