De sleutels voor succes

  1. Ken je uitkomst.
  2. Onderneem actie
  3. Wees zintuiglijke scherpzinnig
  4. Wees flexibel in je gedrag
  5. Ga te werk vanuit een excellente fysiologie en psychologie

Ecologie

Ecologie is de leer van de consequenties. Bij het controleren van de verandering, het nieuwe doel, worden zodanige vragen gesteld dat wordt achterhaald (duidelijk gemaakt) dat de verandering geen nieuwe of andere problemen oproept bij de persoon, bij anderen in zijn omgeving of in de leefwereld van de persoon.

ecologie

Ecologie vragen

  • “Wat gebeurt er als je het bereikt?”
  • “Wat gebeurt er niet als je het bereikt?”
  • “Wat gebeurt er als je het niet bereikt?”
  • “Wat gebeurt er niet als je het niet bereikt?”

Doelen SMART maken

Een doel is een klein neuro linguïstisch programma met de bedoeling om je neurologie te sturen in de richting van je toekomstige doel. Het moet voldoen aan het volgende:

S Specific (specifiek)
Simple (simpel)
M Measurable (meetbaar)
Meaningful to you (zinvol)
A As if now (alsof nu)
Achievable (haalbaar)
R Realistic (realistisch)
Responsible (verantwoordelijkheid en ecologie)
T Timed (tijdsgebonden)
Towards (benaderend)

Doelen zonder actie zijn dromen!


Stuur me dit artikel per email in PDF formaat


Voornaam
Verkeerde invoer
Achternaam
Verkeerde invoer
Emailadres *
Het emailadres is onjuist of nog niet ingevuld.