“Als ik de geur van cacao ruik, denk ik direct terug aan de tijd dat ik 13 jaar was en krijg ik een heel bepaalde stemming over me. Vreemd, want het is tenslotte alleen een geur die op zich niets betekent. Toch is het voor mij anders. Ik heb aan deze geur een bepaalde stemming gekoppeld en voor mij is het daarom onmogelijk om cacao te ruiken zonder dit gevoel te krijgen.”

Een anker

Een bepaalde geur is net als een heleboel andere dingen in onze omgeving, een anker. Een anker is een externe prikkel die gekoppeld wordt aan een interne stemming.

Een anker kan bestaan uit een woord, een zinsnede, muziek, een aanraking, een smaak of een voorwerp. We onderscheiden visuele, auditieve, kinesthetische, auditief digitale, gustatoire (smaak) en olfactoire (geur) ankers. Een anker kan dus iets zijn wat we zien, horen, voelen, tegen ons zelf zeggen, proeven of ruiken.

We maken veelvuldig gebruik van ankers zoals verkeersborden en logo's. Ook herinneringen kunnen vol ankers zijn, denk bijvoorbeeld eens aan je geboorteplaats, je ouderlijk huis, de school, een leraar of lerares en bijvoorbeeld je omgeving.

Reclamemakers maken veel gebruik van ankers. Als je kijkt naar de reclame op TV zie je massa's visuele ankers, suggestieve beelden die emoties oproepen van bijvoorbeeld geslaagd zijn, voortreffelijk zijn, mooi zijn en erbij horen. Deze emoties worden gekoppeld aan een bepaald product zonder dat ze in feite iets met het product te maken hebben.

Het ontstaan van ankers

Als iemand zich in een intense stemming bevindt en een bepaalde stimulus wordt (steeds) tegelijk met het hoogtepunt van die toestand aangeboden, dan raken stimulus en stemming neurologisch met elkaar verbonden. Telkens als daarna de stimulus wordt aangeboden, volgt de intense stemming automatisch.

Ankers werken zodanig snel dat we ons er vaak niet bewust van zijn. Ankers hebben veel invloed omdat ze onmiddellijk intense stemmingen kunnen oproepen. Dat is wat er gebeurt wanneer je bijvoorbeeld een bepaalde geur ruikt of een bepaald muziekstuk  hoort waarbij je een sterke emotionele herinnering hebt. We hebben allemaal heel veel onbewuste ankers. Elke vorm van een gecreëerde associatie van gedachten, ideeën, gevoelens of stemmingen, met een stimulus ofwel externe prikkel is een anker.

Onplezierige ankers

Niet alle ankers zijn positieve associaties. Onplezierige ankers lijken vaak het meest op te vallen en blijken de diepste indruk te maken. Een pijnlijke ervaring kan een vlijmscherp beeld in ons geheugen plaatsen of daarin een klank nalaten die weer terugkomt als zich omstandigheden voordoen, die overeenkomsten vertonen met de pijnlijke situatie van toen. Je bent dan als het ware geconditioneerd en geprepareerd om die emotie van toen te koppelen aan de situatie van nu. Angsten en fobieën zijn daar een goed voorbeeld van.

Naast al deze (positieve en negatieve) ankers die we in ons leven onbewust installeren, kunnen we ook bewust positieve ankers bij onszelf en anderen installeren. Ankers die ons in een vermogende stemming brengen zodat we de gewenste resultaten kunnen behalen. We noemen dit een resource of hulpbron anker.

Tevens kunnen we reeds bestaande negatieve ankers ‘ontmantelen’ en overschrijven met een nieuw resource anker. We spreken dan over een collapse anker.

Stuur me dit artikel per email in PDF formaat


Voornaam
Verkeerde invoer
Achternaam
Verkeerde invoer
Emailadres *
Het emailadres is onjuist of nog niet ingevuld.