Kalibreren is het herkennen wanneer een persoon in een bepaalde stemming is of in een andere stemming raakt door de non-verbale onbewuste signalen waar te nemen. Doordat je aan de buitenkant veranderingen bij een gesprekspartner waarneemt, kun je ervan uitgaan dat er ook aan binnenkant veranderingen plaatsvinden. Zo kun je bijvoorbeeld herkennen of jouw communicatie (de gewenste) impact heeft.

Als je ook wilt weten wélke stemming iemand ervaart, zonder eigen interpretaties, moet je op een eerder moment de waargenomen set aan fysiologische kenmerken verbonden hebben met de interne stemming van die persoon. Dit kun doen door er bijvoorbeeld naar te vragen. Hiermee bepaal je een uitgangspunt (ijken).

Naast verbale communicatie geven non-verbale signalen belangrijke aanwijzingen voor wat er in iemand omgaat. We kunnen, wanneer we de minimale veranderingen van mensen kennen en herkennen, betekenis geven aan die non-verbale signalen. Met kalibreren kun je de incongruentie tussen verbaal en non-verbaal herkennen. Zo kun je bijvoorbeeld waarnemen dat mensen Ja zeggen en Nee denken.