Onder ijken verstaan we het bepalen van het uitgangspunt. Kalibreren is het verschil met het uitgangspunt bepalen.

Als je een verandering aan de buitenkant ziet, betekent dit dat er een verandering aan de binnenkant is. WAT er precies verandert weten we niet...

Met ijken en kalibreren kun je het gedrag van iemand observeren door middel van zintuiglijke scherpzinnigheid en deze observatie te verbinden met een bepaalde interne staat (stemming / emotie) van die persoon. Door te kalibreren herkennen we wanneer een persoon in een bepaalde stemming is of in een andere stemming raakt.

Deze vaardigheid is niet eenvoudig. Het gevaar bestaat dat je gaat raden of eigen invullingen doet (gedachtelezen). Om goed te kunnen waarnemen moet je gedurende langere tijd observeren. Tevens moet je aandacht hebben voor de emoties die een rol spelen. Wanneer soortgelijk gedrag in vergelijkbare situatie vaker voorkomt, zou je kunnen concluderen dat de persoon kennelijk dezelfde bijbehorende interne staat ervaart.

Sommige mensen zijn al onbewust bekwaam in het kalibreren van non-verbale veranderingen. Zij nemen waar dat mensen ‘ja’ zeggen maar ‘nee’ denken. Andere mensen zijn (nog) minder bekwaam, zij merken alleen grote veranderingen in stemming op als mensen gaan lachen of bijvoorbeeld gaan huilen.

Lichaamstaal en lichaamsbewegingen geven meestal meer accurate en meer betrouwbare aanwijzingen voor wat er werkelijk in iemand omgaat en wat iemand werkelijk bedoelt, dan de verbale expressie.

Met kalibreren leren we de incongruentie tussen verbaal en non-verbaal te herkennen. Tevens kunnen we, wanneer we de minimale veranderingen van mensen kennen, betekenis geven aan die non-verbale veranderingen. We weten dan wat de minimale veranderingen betekenen.

Stuur me dit artikel per email in PDF formaat


Voornaam
Verkeerde invoer
Achternaam
Verkeerde invoer
Emailadres *
Het emailadres is onjuist of nog niet ingevuld.