1972 - Santa Cruz, California (VS)

John Grinder, hoogleraar Linguïstiek en Richard Bandler, Gestalt therapeut bestuderen de patronen van drie zeer succesvolle psychotherapeuten:

  • Fritz Perls - grondlegger van de gestalttherapie. Boek: The Gestalt Approach.
  • Virginia Satir - moeder van de gezinstherapie. Boeken: The structure of Magic volume 1 en volume 2.
  • Milton Erickson - vernieuwer van de hypnotherapie. Boeken: Patterns of the Hypnotic Techniques volume 1 en volume 2.

1975 - Gregory Bateson; Brits antropoloog en cyberneticus

Bandler en Grinder kwamen in contact met Bateson en zijn ontwikkelingswerk over communicatie en systeemtheorie waarin hij een vergelijking trekt tussen de evolutie van de natuur en de mens. Bateson schreef in 1972 het boek Steps to an ecology of mind.

1976  - Ontstaan van NLP

Bandler en Grinder brachten de ontdekkingen die ze hadden gedaan onder in een model dat ze de naam Neuro Linguïstisch Programmeren gaven. Naast de vermelde taalpatronen vormde de zintuiglijke waarneming de basis van NLP.

1979  - 'Frogs into Princes'

In dit boek, een verslag van een seminar, geven Bandler en Grinder een uiteenzetting van de elementaire NLP technieken waaronder ankeren, reframing, representatiesystemen, oogbewegingen en rapport.

1982 - Meta Programma's

Door Richard Bandler en Leslie Cameron Bandler worden de metaprogramma's ontwikkeld die op een snelle en eenvoudige wijze denkprocessen van mensen in kaart brengen.

1985  - 'Use your brain for a change'

Nadat Bandler en Grinder in dit jaar hun samenwerking beëindigden werkte Richard Bandler submodaliteiten uit in dit boek: Use your brain for a change.

1987  - Time Line Therapy®

Tad James en Wyatt Woodsmall brachten tijdlijnen binnen het NLP kader waardoor overtuigingen en emoties uit het verleden veranderd konden worden.

1990  - Robert Dilts

Robert Dilts schreef in 1990 twee belangrijke NLP boeken, te weten 'Changing Belief Systems with NLP' en 'Beliefs; pathways to health & wellbeing'. Boeken over werken met overtuigingen en de relatie ervan met de gezondheid.

1989 – 1994 - Connirae en Steve Andreas

Het echtpaar Andreas publiceert NLP boeken waarin ze de NLP materie toepassen op concrete thema's. Het laatste boek 'Core-transformations' brengt een nieuwe dimensie binnen NLP, namelijk spiritualiteit.