Predikaten zijn woorden die we kunnen koppelen aan representatiesystemen.

Met het gebruik van predikaten kun je aansluiten bij het gebruikte representatiesysteem van je gesprekspartner en creëer je overeenkomsten en dus rapport. In dit proces is het van belang dat je luistert naar welke predikaten de ander gebruikt en vervolgens afstemt op het desbetreffende (voorkeur) representatiesysteem. Deze manier van communiceren creëert of versterkt rapport.

Het gebruik van verschillende predikaten is zeer effectief bij toespraken, trainingen of onderwijs. De kans zal namelijk groot zijn dat er onder de toehoorders mensen zijn met verschillende voorkeur representatiesystemen. Als je de predikaten van alle representatiesystemen gebruikt zal de impact van je boodschap groter zijn.

Voorbeelden van predikaten

Visueel
(V)
Auditief
(A)
Kinesthetisch
(K)
Auditief Digitaal
(Ad)
Zien
Beeld
Kijken
Schijnen
Helder
Ophelderen
Schitterend
Uitblinken
Schetsen
Inzicht
Uitzicht
Aftekenen
Tekenend
Zichtbaar
Gezichtspunt
Kleurrijk
Inkleuren
Horen
Klinken
Luisteren
Toon
Weerklank
Klankbord
Ongehoord
Aanhoren
Toehoorders
Beluisteren
Ontluisterend
Afvragen
Afratelen
Ongevraagd
Kletskous
Eentonig
Sprakeloos
Doen
Voelen
Gevoel
Oppikken
Zwaar
Stortvloed
Onderdrukken
Paniek
Gewicht
Trilling
Lauw
Aangrijpen
Drukkend
Warm
Raken
Aanpakken
Overladen
Verstand
Ervaring (ook K)
Begrijpen
Denken
Leren
Verwerken
Beslissen
Motiveren
Overwegen
Veranderen
Opmerken
Ongevoelig
Duidelijk
Snappen
Kennen
Vragen
Realiseren