Chunken is de techniek om te veranderen van abstractie niveau. Het bewegen van een abstract naar een concreter niveau noemen we downchunken en het bewegen van een concreet naar een abstracter niveau noemen we upchunken. Het horizontaal bewegen over hetzelfde abstractieniveau noemen we lateralchunken.

chuncken

Upchunken is het vragen naar het grote verband, zoeken naar overeenstemming.

  • "Waar is dit een voorbeeld van?”
  •  "Met welke bedoeling?”
  •  "Wat levert dat op?”
  •  "Waar leidt dat toe?”
  •  "Om wat te bereiken?”
  •  "Wat is het hogere doel?”

Upchunken leidt tot matching.