Milton Hyland Erickson (Nevada, 5 december 1901 – Phoenix - Arizona, 25 maart 1980)

Erickson was een Amerikaanse psychiater en psychotherapeut die de moderne hypnose toonaangevend vormde en het gebruik ervan in de psychotherapie invoerde.

Milton Erickson Milton H. Erickson (1901-1980) wordt beschouwd als de vader van de moderne hypnotherapie en veel NLP patronen zijn gebaseerd op zijn werk. Erickson zag het onbewuste niet zoals Freud (1856 - 1939) als een poel van onderdrukte verlangens die ons leven vaak negatief beïnvloeden maar als een pakhuis vol hulpbronnen, creativiteit en wijsheid.

Hypnotherapie was voor hem een manier om mensen te leren om hun hulpbronnen, creativiteit en wijsheid te benutten. Hij benadrukte het belang van subtiele nonverbale boodschappen in de menselijke communicatie en droeg verschillende praktische technieken bij aan NLP.

Binnen NLP is Milton Erickson vooral bekend van Milton Model (taalpatronen).

Lees meer over Milton Erickson op de website van de Erickson Foundation.