In de NLP Master Practitioner besteden we o.a. aandacht aan:
 • Het bewust worden van je onbewuste waarden
 • Jouw persoonlijke waarden-hiërarchie inzichtelijk krijgen
Deze inzichten zorgen er o.a. voor dat je makkelijker beslissingen kunt nemen en makkelijker conflicten kunt oplossen.

Wanneer je waarden zou willen veranderen zou je dat kunnen doen vanwege:

Incongruentie binnen een waarde


Het kan voorkomen dat binnen een waarde incongruentie optreedt. Hiermee wordt bedoeld dat er nog een onverwerkte emotie op een waarde zit, die je veel energie kost.
Bijvoorbeeld, Geld verdienen is een belangrijke waarde voor je, echter je merkt dat de motivatierichting (zie artikel motivatiestijlen) vermijdend is. Je wilt namelijk niet arm zijn.
Time Line Therapy® is een geschikte techniek om in deze situatie verandering aan te brengen in de sturing van de vermijdende (onverwerkte) emotie. Waarden incongruentie binnen een waarde


Incongruentie tussen 2 waarden


Het kan voorkomen dat je tussen 2 waarden incongruentie ervaart.
Bijvoorbeeld, je wilt geld verdienen met je bedrijf maar je wilt ook je van je vrijheid genieten. Je ervaart wrijving tussen deze 2 waarden (Geld verdienen - Vrijheid) en dit kost je veel energie.
Parts Integration (Visual squash) is een geschikte techniek om in deze situatie verandering te bewerkstelligen in de tegengestelde sturing van deze waarden (upchunken naar hoogste positieve intentie).

Waarden incongruentie tussen twee waarden


Veranderen positie - hiërarchie


Je kunt ook ontdekken dat je iets wilt veranderen in je waardenhiërarchie,
Bijvoorbeeld: Je wilt de waarde "Geld verdienen" belangrijker te maken in je context werk, of de waarde "intimiteit" belangrijker maken in je relatie.

Submodaliteiten

Als je verandering wilt aanbrengen in je huidige waardenhiërarchie, zorg dan dat de incongruenties binnen waarden en tussen waarden onderling zijn opgelost. (1) en (2). Pas als je waardenlijst zo congruent mogelijk is, is het echt ecologisch verantwoord om een verandering aan te brengen in de waardenhiërarchie. Je kunt nu twee dingen doen:

 1. Een waarde die al in de hiërarchie staat, verder omhoog/omlaag plaatsen.
 2. Een waarde die nog niet in de hiërarchie stond in de hiërarchie plaatsen.

Aangezien de eerste 5 waarden de grootste sturing achter je gedrag hebben, is het zinvol dat je de nieuwe waarde ook in de top 5 gaat plaatsen, echter niet op nummer 1! Dit in verband met de ecologie.

Hoe gaat het proces in zijn werk?

 1. Bepaal welke waarde je op een nieuwe plaats in de hiërarchie wilt zetten.
 2. Bepaal op welke plaats in de hiërarchie je de waarde wilt hebben staan.
 3. Bepaal van de waarde die op de plaats erboven staat (waarde A) de submodaliteiten. De submodaliteiten zijn de kritieke variabelen voor de manier waarop jij persoonlijk een bepaalde waarde ervaart.
 4. Bepaal nu de submodaliteiten van de te plaatsen waarde (waarde B).
 5. Bepaal de afwijkende submodaliteiten (contrast analyse) en zet de submodaliteiten van waarde A over op waarde B (mapping across). Je brengt de submodaliteiten over echter nét niet helemaal hetzelfde! Er dient een klein verschil te zijn, zodanig dat er een verschil in belangrijkheid blijft van waarde A ten opzichte van de nieuwe waarde B.
 6. Check of de ecologie oké is (“zijn alle delen het ermee eens?”).
 7. Zet de waarde vast in de nieuwe waardenhiërarchie, bijvoorbeeld met behulp van het geluid van een dichtslaande autodeur (let hierbij op of dit specifieke geluid past bij het wereldmodel van de betreffende persoon).

Samengevat: Waar je de nieuwe waarde ook wilt plaatsen, je bepaalt van de waarde die daar direct boven staat de submodaliteiten. Dus wil je de nieuwe waarde op nummer 3, dan is de waarde op nummer 2 de referentiewaarde.

Stuur me dit artikel per email in PDF formaat


Voornaam
Verkeerde invoer
Achternaam
Verkeerde invoer
Emailadres *
Het emailadres is onjuist of nog niet ingevuld.