Negatieve feedback (alleen noemen wat niet goed is) is meestal niet acceptabel voor ons onderbewuste.

Verbeteringen die als het beleg op een sandwich zijn geplaatst tussen twee positieve statements in, zijn wel acceptabel voor ons onderbewuste en kunnen zodoende goed worden omgezet in (nieuw) gedrag. Sandwich feedback model

Het geven van feedback is het meest effectief als deze binnen 5 minuten gegeven wordt. Binnen 5 minuten kan ons onderbewuste de feedback direct opnemen en verwerken.

Sandwich feedback richtlijnen

 1. Geef feedback om de ander te laten groeien (intentie).
 2. Feedback veroordeelt niet maar is een toevoeging in de richting van een verbetering.
 3. Korte, specifieke feedback is veel effectiever en krachtiger dan lange algemene feedback.
 4. Feedback dient gegeven te worden in de richting van gedrag zodat de ontvanger het concreet kan gebruiken.
 5. Feedback heeft alleen zin wanneer de ontvanger feedback wil/kan ontvangen.
 6. Gebruik het sandwich feedback model.
 7. Begin met te benoemen wat er goed ging.
  • Wat je erg goed deed, is ….
 8. Benoem wat er verbeterd kan (dient te) worden.
  • Wat beter kan, is …
 9. Geef ten slotte je algemene positieve samenvatting.
  • Over het algemeen vond ik het een goede …
  • Als je deze feedback integreert dan …
 10. De ontvanger luistert en neemt de feedback tot zich en sluit af met "Dank je wel”.