Coaching met NLP Paul Kerr In de afgelopen jaren is de belangstelling voor coaching als instrument voor persoonlijke ontwikkeling enorm gegroeid. Coaching op de werkplek is een relatie tussen een coach en een 'cliënt', die draait om verandering.

Het soort verandering kan verschillen - een nieuwe vaardigheid aanleren, iemand motiveren, nieuwe wegen vinden om oude problemen op te lossen, persoonlijke effectiviteit vergroten of een selecte relatie met een leidinggevende helpen oplossen.
Coaching is in de eerste plaats gebaseerd op concepten en interventiemethoden uit de psychologie; succesvolle toepassing daarvan lijkt een kwestie van ervaring opdoen.

Neuro-linguïstisch programmeren (NLP) verschaft de coach instrumenten om sneller en gemakkelijker resultaten te bereiken. NLP is een ontdekkingsreis van psychologie en communicatie die de manier onderzoekt waarop mensen hun ervaring door denken, taal en gedrag vormgeven. Praktijkgerichtheid en directe toepasbaarheid vormen de essentie van de modellen, hulpmiddelen en interventies van NLP.

Het biedt een instrumentarium waar geen coach zonder kan.

Inhoudsopgave:

 • Mindset
 • Verandering
 • Rapport
 • Denken en perceptie
 • Verandering
 • Motivatie
 • Doelstelling bepalen
 • Zuiver taalgebruik
 • Suggestief taalgebruik
 • Metaprogramma's
 • Overtuigingen
 • Goed voor jezelf zorgen

ISBN 9789055943975