Coachen vanuit een veelzijdig perspectief van Robert Dilts Coaching is het proces waarbij mensen en teams geholpen worden op de toppen van hun kunnen te presteren. Van oudsher is coaching gericht geweest op het bereiken van verbeteringen met betrekking tot specifieke gedragsprestaties.

De huidige vormen van coaching bieden mensen ondersteuning op een aantal verschillende niveaus: op het niveau van gedrag, bekwaamheden, overtuigingen, waarden, identiteit en zelfs op spiritueel niveau.
Deze meer omvattende vormen van coaching kunnen we Coaching met een hoofdletter C noemen.
Deze coach:

  • gidst mensen bij het verkennen van en leren over nieuwe omgevingen
  • draagt zorg voor veiligheid en ondersteuning
  • coacht mensen om specifieke gedragscompetenties te verbeteren
  • onderwijst hen nieuwe cognitieve bekwaamheden
  • treedt op als mentor bij het onderzoeken en versterken van bekrachtigende overtuigingen en waarden
  • is een sponsor voor groei op identiteitsniveau
  • fungeert als een ‘awakener’ bij het activeren van het bewustzijn van mensen omtrent het grotere systeem of ‘veld’

Dit boek beschrijft de soorten contexten en situaties waarin de Coach met een hoofdletter C zich op een van deze rollen – zorgdrager, gids, coach, onderwijzer, mentor, sponsor, awakener – dient te concentreren en verschaft voor elk van deze rollen een specifieke gereedschapsset, zodat aan het gehele scala van activiteiten van de ‘Coach met een hoofdletter C’ vorm kan worden gegeven.

ISBN 9789055992423

Bestel bij Bol.com