Geschreven door Marie-Jeanne Luken - Breukelen

Review NLP training Marie-Jeanne Luken - Breukelen Ik had al veel vertrouwen in de theorieën achter NLP, -voor zover ik daarmee bekend was-. De beste manier om te leren is: het zelf ondergaan, meemaken, en ondervinden dat het werkt!

Alleen als je het zelf hebt beleefd kun je dat met volle overtuiging toe blijven passen in eigen leven en overbrengen op anderen.
Ik heb de training (Practitioner) gevolgd in Abcoude, niet alleen omdat ik daar dichtbij woon, maar ook omdat ik op de open dag (avond) onder de indruk was van de trainers, hun professionele presentatie en aanstekelijke enthousiasme. Mijn motivatie om deel te nemen aan de training was omdat ik een zetje nodig had in eigen leven, ik was (na operatie en baan kwijt) al een tijdje verzand in eigen patronen en beperkingen, had behoefte om (weer) in actie te komen en het stuur weer in handen te nemen over waar ik wel invloed op heb.

Dat was in oktober en liefst was ik de volgende dag al begonnen, maar helaas was er net een groep van start gegaan. Achteraf prima , want daardoor ben ik in een heel bijzondere groep terechtgekomen. Met allemaal warme mensen die bereid waren om te leren, de diepte in te gaan met zichzelf en zichzelf te versterken in de communicatie/ wisselwerking in relatie(s) tot/met anderen.
Wat ik zo bijzonder vond is om mee te maken dat het veel verder gaat dan dat: hoe er in korte tijd zo'n sterke mate van verbondenheid tot stand komt tussen mensen met zulke verschillende achtergronden, levensvisies, karakters, leeftijden, leefwijzen, gedrag, vaardigheden, ervaringen en overtuigingen.
Dat die verscheidenheid helemaal niets uitmaakt als je herkenning vindt in elkaar in de overeenkomsten.
Dat we onder die buitenkant en het zichtbare gedrag diep van binnen allemaal hetzelfde zijn: authentieke, mooie en stralende mensen!
En dat we op een "hoger" (of dieper) level verbonden zijn, soortgelijke missies en idealen nastreven.
Dat is op zich makkelijker in een groep waarin je met elkaar gemeen hebt dat je deze training wil volgen en je "veilig" bij elkaar voelt om e.e.a. te oefenen en te ontdekken, kwetsbaar te durven zijn en te laten zien/horen/voelen wie je bent. Het is net zo belangrijk je eigen kracht te kennen als wat je bewust en onbewust weerhoudt, wat je zwakke plekken en belemmeringen zijn. En dat leer je door je te spiegelen aan en een spiegel voorgehouden te krijgen door anderen. Anderen merken dingen op die je zelf niet (meer) ziet, automatismen die erin gesleten zijn.

Zo zijn mijn eigen blinde vlekken aan het licht gekomen, dankzij scherpzinnige waarnemingen van de trainers en anderen. Daar kun je dan bewust actief mee aan de slag, jezelf in versterken, zodat wat je bedoelt ook "aankomt" bij de ander. Oefenen in een besloten groep die je vertrouwt draagt bij aan het zelfvertrouwen om dit ook daarbuiten te durven en met succes te kunnen toepassen! Los daarvan heeft het me verrast hoe dierbaar iedereen me in korte tijd is geworden en voel ik me dankbaar voor het vertrouwen voor elk moment dat ik bij anderen een inkijkje mocht nemen in hun (prachtige) binnenwereld, hun kwetsbaarste gevoelens mocht delen.

Vanaf het begin heb ik enorme bewondering en respect voor de professionaliteit, inzichten en warme betrokkenheid van de trainers Arnold en Hélène. Zij zijn een "gouden team" en wandelende reclames voor met passie, lef en weten wat je waard bent te leven vanuit je hart en ziel. Het onstuitbare enthousiasme en de uiterst kundige begeleiding van Arnold wordt aangevuld door treffende waarnemingen en immer rustige, rake inzichten van Hélène. Een team met verstand van zaken, de juiste mix van afstand en zakelijkheid (lees: in de zin van niet voorschrijven, prediken of overnemen, maar cursisten het zelf laten doen/ontdekken/ondervinden) en warme, geduldige, aanstekelijke, overtuigende manier van overbrengen van hun kennis/vaardigheden in NLP. De training voelde voor mij als oprechte, liefdevolle en gelijkwaardig soort begeleiding van mens tot mens. Niet zweverig en niet met zachte handschoentjes, de nodige feedback wordt niet geschuwd (en gelukkig maar!). Als er 2 mensen zijn door wie ik me geïnspireerd en alleszins de moeite waard voel dan zijn het wel deze twee mensen, die de gave lijken te bezitten dwars door je heen de mens te zien die je bent.

Ik heb voorlopig genoeg tools en inspiratie gekregen om zelf mee vooruit te kunnen, toe te passen irl en mijn levensdoelen/missies te (her)formuleren, en veranderingen ten goede op identiteitsniveau door te voeren m.b.v. hulpbronnen die ik ter beschikking heb (binnen en buiten mijzelf). Ik ben begonnen om bepaalde gedragsveranderingen bij mezelf in gang te zetten en nu ik weet wat daaronder zit denk ik dat ik de principes van NLP telkens opnieuw kan inzetten.. ook op toekomstige gewenste veranderingen!

Ik zie mezelf de Master ook nog gaan doen in de toekomst om me nog verder hierin te ontwikkelen.
Dank aan de trainers en ook aan Jeanine als trainer-in-opleiding! En verder aan iedereen die mij geholpen heeft om mezelf weer in gang te zetten, de communicatie met anderen te verbeteren en de bijzondere ervaringen die ik heb mogen beleven met jullie samen! Het zijn die ankertjes als ik ergens voor sta, die me moed en vertrouwen geven in alles wat wel kan en mogelijk is.

Marie-Jeanne Luken - Breukelen