Ellis en het verbreinen - Jelle Jolles

Neuropsycholoog Jelle Jolles publiceert boek over hersenen, gedrag en educatie.
Welke factoren bepalen individuele verschillen in schoolprestaties en cognitief functioneren?
Welke verschillen in de hersenontwikkeling zijn er tussen jongens en meisjes?

Waarom hebben tieners het zo moeilijk met plannen en kiezen en waarom nemen ze zo makkelijk risico's? Welke rol speelt de omgeving en welke rol speelt de biologie in de ontwikkeling van mensen?

Het boek 'Ellis en het verbreinen. Over hersenen, gedrag & educatie' geeft visies op onderwijs en opvoeding vanuit de invalshoek van 'brein en leren'.
Jolles, tevens directeur van het onderzoeksinstituut LEARN! en het Centrum Brein & Leren in Amsterdam, illustreert met zijn boek zijn oproep tot een actieve dialoog tussen de praktijk en de wetenschap. Ellis en het verbreinen gaat in op de ontwikkeling van kinderen en adolescenten tot in de volwassenheid.
Jolles beschrijft fascinerende inzichten uit de hersenwetenschap en gaat in op bijdragen van biologie versus omgeving. 'Wij passen ons als mens aan aan een veranderende omgeving. De hersenen stellen ons daartoe in staat. Ze zijn essentieel voor het leren, voor het geheugen, voor sociaal gedrag en voor ons denken en beleven,' aldus Jolles.

Gelukkig is beslist niet alles biologisch bepaald. Het functioneren van de mens wordt voor een belangrijk deel gevormd door de omgeving. Bij kinderen en jeugdigen zijn het dan ook vooral ouders en school die vormend zijn voor hun ontwikkeling. Naast biologie is het daarom de 'steun', de 'sturing', en 'de inspiratie' van ouders en docenten die verantwoordelijk is voor hun talentontwikkeling.

De 'Ellis' in de titel verwijst naar Alice in Wonderland: Ellis is daarmee een symbool voor interesses en motivatie, voor uitgedaagd worden, voor creativiteit en voor het denken.
Het 'verbreinen' staat voor de ontwikkeling van kind via adolescent tot volwassene en om de verandering van diens hersenen zowel als diens psychologisch functioneren. Maar ook staat dit woord voor een verandering van de manier waarop volwassenen zouden moeten aankijken tegen kinderen en jeugdigen. Ook samenleving en wetenschap dienen te verbreinen, aldus de auteur.

ISBN 9789075579536

Bestel bij Bol.com