NLP gids voor optimaal functioneren - Joseph O'Connor en John Seymour

Joseph O'Connor en John Seymour werden beiden in het neuro linguïstisch programmeren getraind door vooraanstaande psychologen die deze richting openlegden, John Grinder, Robert Dilts, Judith DeLozier en Richard Bandler, en hebben met hun cursussen en publicaties een belangrijke bijdrage aan de groei van NLP geleverd.

De auteurs leiden met deze gids ook de lezer die geen voorkennis op dit gebied heeft, binnen in de enorme, boeiende wereld die voor iedereen dankzij NLP kan opengaan. Daarbij staat centraal, zo benadrukken zij, dat het om zowel een wetenschap als een kunst gaat.
De methodiek van het ontdekken en leren beheersen van patronen die door zeer begaafde mensen worden toegepast, wordt door elk individu in een persoonlijke stijl in praktijk wordt gebracht.

Dankzij de voorbeeldfunctie van zelf te kiezen talentvolle personen, zal elke lezer met deze gids leren zijn eigen weg te vinden naar een verbetering van communicatieve vaardigheden, die van belang zijn om anderen te begrijpen en door anderen begrepen te worden. De mogelijkheden van NLP blijken in de praktijk van deze nog steeds groeiende vorm van toegepaste psychologie van onschatbare waarde te zijn voor persoonlijke groei en optimaal functioneren in de hulpverlening, het onderwijs, het bedrijfsleven en in het privé-leven.

Inhoudsopgave:

 • Woord vooraf door Robert Dilts
 • Voorwoord door John Grinder
 • Inleiding
 • 1. Context en belangrijkste ideeën van NLP.
 • 2. Hoe we onze zintuigen intern gebruiken bij het denken, het verband tussen taal en denken, hoe we weten hoe anderen denken
 • 3. Hoe we innerlijke toestanden of bewustzijnstoestanden kunnen oproepen, en de manier waarop we deze stimuli of ankers kunnen aanwenden om op elk gewenst moment toegang te krijgen tot een toestand waarin we ons sterk en krachtig voelen
 • 4. Het denken in systemen in plaats van in oorzaak en gevolg. Bespreking van een gedeelte van een recente publicatie van Robert Dilts: hoe omgeving, gedrag, vermogens/talenten, opvattingen en identiteit een geheel vormen
 • 5. Hoe de taal grenzen stelt aan onze ervaring en hoe we deze grenzen kunnen passeren. De patronen van het metamodel vormen een methode om juist die vragen te stellen die duidelijk kunnen maken wat mensen nu eigenlijk zeggen
 • 6. Hoe je je taalgebruik opzettelijk vaag kunt houden, maar dan zo, dat wat je zegt in overeenstemming is met wat de ander ervaart, zodat je hem helpt toegang te krijgen tot zijn onbewuste hulpbronnen: het Miltonmodel. Verder aandacht voor metaforen, het veranderen van de betekenis van een ervaring, en onze subjectieve ervaring van de tijd
 • 7. Nadere bestudering van andere NLP-patronen, zoals conflicten, op lijn komen, waarden en flexibiliteit in de context van het bedrijfsleven. Hoe je effectief vergadert en hoe je overeenstemming in moeilijke situaties bereikt
 • 8. De toepassing van NLP bij psychotherapie en persoonlijke ontwikkeling. Drie klassieke NLP-technieken: het wisselpatroon, de behandeling van fobieën en de oplossing van innerlijke conflicten
 • 9. De strategieën van ons denken. Praktische voorbeelden, waaronder de beroemde NLP-spellingsstrategie, een strategie om het onthouden van melodieën te verbeteren en een creatieve strategie die gemodelleerd is naar Walt Disney

ISBN 9789060206836

Bestel bij Bol.com