De Helende Olifant - Dolf J.H. van der Haven De Helende Olifant beschrijft de visie van Dolf J.H. van der Haven op het werken als counseler of psychotherapeut. Die visie heeft hij in de loop van de jaren opgebouwd uit verscheidene bronnen o.a. zijn opleiding aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie

en uit vele aspecten uit de literatuur o.a. van Ken Wilber en Ali Hameed Almaas.
Uiteindelijk staat zijn visie op een aantal pijlers, te weten:

  • Neuro Linguïstisch Programmeren
  • Ontwikkelingspsychologie in de lijn van Jean Piaget
  • het Integrale Model van Ken Wilber
  • aspecten van Attitude die hij voornamelijk baseert op Almaas.

Dit alles leidt tot een algemeen therapeutisch model waarbinnen de therapeut alle aspecten van de mens kan belichten.
Het basisidee van het boek is dat de hulpvraag van een cliënt die bij een therapeut aanklopt over het algemeen een stuk breder is dan de aspecten die met de psychologische ontwikkeling van die mens te maken hebben. Ook lichamelijke, culturele en sociale aspecten spelen een rol van betekenis waarop gelet moet worden om de cliënt optimaal te kunnen begeleiden naar een oplossing voor diens problematiek.

ISBN 9789081364911

Bestel bij Bol.com