Individuele beperkingen

Ieder van ons heeft een unieke geschiedenis, unieke ervaringen, eigen interpretaties en herinneringen. Dit alles creëert gedurende ons leven ons eigen model van de wereld.

Dit (beperkende) model van de wereld maakt het ons erg moeilijk (misschien wel onmogelijk) om onbevangen naar een boodschap te luisteren. We interpreteren (kleuren) de boodschap voortdurend vanuit ons eigen model van de wereld.

Er zijn verschillende factoren die de mens kunnen beperken om objectief en onbevooroordeeld naar de wereld te kijken.
Enkele van deze beperkingen zijn:
  • Overtuigingen: Mensen kunnen worden beïnvloed door overtuigingen die ze hebben o.b.v. vooroordelen en stereotypen die hen belemmeren om objectief naar anderen te kijken. Deze vooroordelen kunnen gebaseerd zijn op sociale, culturele, raciale, gender- of andere vooroordelen, en kunnen leiden tot vooringenomenheid in de perceptie en interpretatie van informatie.
  • Persoonlijke ervaringen: Individuele ervaringen en achtergronden kunnen van invloed zijn op hoe mensen de wereld zien. Deze persoonlijke ervaringen kunnen leiden tot subjectieve interpretaties van gebeurtenissen en situaties, waardoor het moeilijk wordt om objectief te blijven.
  • Emoties: Emoties kunnen een sterke invloed hebben op hoe mensen de wereld waarnemen. Negatieve emoties zoals angst, boosheid of verdriet kunnen bijvoorbeeld leiden tot een vertekende perceptie van situaties, terwijl positieve emoties zoals liefde of geluk de neiging hebben om iemands kijk op de wereld te kleuren.
  • Culturele en sociale invloeden: Het land, de cultuur en de sociale omgeving waarin iemand is opgegroeid en leeft, kunnen van invloed zijn op hun wereldbeeld en percepties.
    Culturele en sociale normen, waarden en overtuigingen kunnen leiden tot een bepaalde manier van denken en interpreteren van gebeurtenissen, wat objectiviteit kan belemmeren.
  • Cognitieve bias: Mensen zijn vatbaar voor verschillende vormen van cognitieve bias, wat inhoudt dat ze systematisch irrationele beslissingen nemen op basis van vooraf bestaande overtuigingen of voorkeuren. Deze cognitieve biases kunnen de objectiviteit beïnvloeden door de manier waarop informatie wordt verwerkt en geïnterpreteerd.
Het is belangrijk voor mensen om zich bewust te zijn van deze beperkingen en actief te streven naar objectiviteit door kritisch denken, zelfreflectie en openheid voor andere perspectieven. Dit kan helpen om vooroordelen en beperkingen te verminderen en een meer genuanceerd en gebalanceerd beeld van de wereld te krijgen.

In onze NLP trainingen gaan we, bewust van onze beperkingen, op zoek naar een manier om meer flexibel en open te communiceren. Je bent steeds meer in staat te kiezen om die bepaalde beperkingen, die je ervaart als belemmering, los te laten. Er ontstaat meer keuzevrijheid en daardoor flexibiliteit in gedrag en communicatie.