Door aandacht te besteden aan de unieke manier waarop mensen gebeurtenissen ervaren is het mogelijk om het individu beter te begrijpen. En beter begrijpen én respecteren van het individu, is een belangrijke basis voor succesvol communiceren met elkaar.

Het doel van NLP is niet om via slimme communicatietechnieken een ander te overtuigen of te manipuleren in de, voor één van beide partijen gewenste richting.

Het is veel meer het creëren van een structuur waarbij je met een optimale flexibiliteit in staat bent om de ander te benaderen en zo het gewenste doel gezamenlijk te bereiken.

NLP gaat ervan uit dat wanneer je open staat voor een andere persoon en je naar die persoon kunt luisteren zonder oordeel of eigen mening, je in staat bent die persoon te begrijpen.

Dit betekent niet dat je het met de ander eens moet zijn. Dit volledig open staan voor de ander wordt ons moeilijk gemaakt omdat de mens bepaalde beperkingen heeft.