Verschillende percepties

NLP is een studie van de subjectieve ervaring. Dat betekent dat ieder de wereld om zich heen op een unieke manier ervaart. Binnen NLP wordt dit 'het eigen model van de wereld' genoemd.

Een belangrijk uitgangspunt van NLP is dat ieder mens uniek is. Daarnaast zijn er een heleboel waarden en normen die mensen met elkaar delen. Mensen hebben op deze manier dus ook veel overeenkomsten. NLP bestudeert voornamelijk de unieke manier waarop ieder individu deze normen en waarden toepast in zijn leven.

Door aandacht te besteden aan de unieke manier waarop mensen gebeurtenissen ervaren is het mogelijk om het individu beter te begrijpen.
Mensen beter begrijpen én respecteren is een belangrijke basis voor succesvol communiceren met elkaar.

Het doel van NLP is niet om via slimme communicatietechnieken een ander te overtuigen of te manipuleren in de, voor één van beide partijen gewenste richting. Nee, NLP gaat over het creëren van een structuur waarbij je met een optimale flexibiliteit in staat bent om de ander te benaderen en het gewenste doel gezamenlijk te bereiken. NLP gaat ervan uit dat wanneer je open staat voor een ander persoon en je naar die persoon kunt luisteren zonder oordeel of eigen mening, je optimaal in de gelegenheid bent om die persoon te helpen en te begrijpen. Dit betekent niet dat je het met de ander eens hoeft te zijn.