De sociale beperkingen

Naast onze neurologische 'beperkingen', het weglaten, vervormen en generaliseren, bestaan er ook sociale beperking door veelal onbewuste denkpatronen.

Als mens maken we deel uit van een groter sociaal geheel waarin we voortdurend worden beïnvloed door verschillende krachten, zoals de media en de overheid, die invloed hebben op onze percepties, overtuigingen en gedragingen.
Deze invloeden kunnen sociale beperkingen creëren die ons vermogen om vrij en authentiek te zijn belemmeren. Het is daarom van cruciaal belang om ons bewust te zijn van deze invloeden en hun impact op ons leven.

Angst, de media en sociale beperkingen
De media spelen een grote rol in het vormgeven van onze opvattingen over de wereld om ons heen. Van televisie tot sociale media, we worden voortdurend blootgesteld aan berichten en beelden die onze percepties kunnen beïnvloeden.
Bijvoorbeeld, de manier waarop vrouwen worden afgebeeld in reclames en films kan leiden tot onrealistische schoonheidsnormen en zelfbeeldproblemen. Op dezelfde manier kunnen stereotiepe representaties van bepaalde groepen mensen leiden tot vooroordelen en discriminatie.
Wanneer de media steeds voorbeelden laat zien van onveilige situaties en situaties die angst of woede aanwakkeren, wordt er draagvlak gecreëerd voor het instellen van beperkingen door de overheid (maatregelen, regelgeving, controles, QR-codes, meer belasting etc).
Het is belangrijk om de clickbait te herkennen en je bewust te zijn van de belangen van de media.

Clickbait koppen zijn sensationele en intrigerende koppen die de nieuwsgierigheid van de lezer wekken en hen aanmoedigen om op de link te klikken om meer te weten te komen. Clickbait-titels zijn ontworpen om zoveel mogelijk klikken te genereren, omdat meer klikken over het algemeen betekenen dat er meer advertentie-inkomsten worden gegenereerd voor de website. Hierdoor richten mediaorganisaties zich meer op sensationele of opvallende verhalen in plaats van op feitelijke en relevante berichtgeving.
Clickbait zorgt voor een vertekend beeld van de werkelijkheid, omdat sensationele verhalen de voorkeur krijgen boven meer inhoudelijke en relevante onderwerpen. Het vertrouwen in de media is de laatste tijd flink gedaald. Wat kun je nog geloven?

Bewustwording van beïnvloeding
Het is essentieel om bewust te zijn van hoe de media onze gedachten en gedragingen beïnvloeden. Door ons bewust te worden van de tactieken die worden gebruikt, kunnen we kritischer kijken naar de informatie die we consumeren en onze eigen keuzes maken op basis van onze eigen waarden en overtuigingen. Dit stelt ons in staat om onze eigenheid te behouden en ons niet teveel te laten beperken door externe invloeden.

Overheid en sociale beperkingen
Naast de media oefent ook de overheid invloed uit op ons leven. Wetten, regels en beleid kunnen sociale beperkingen creëren die onze vrijheid en autonomie beperken. Bijvoorbeeld, beperkingen op de vrijheid van meningsuiting of privacy kunnen ons vermogen om onszelf te uiten en authentiek te zijn inperken. Het is daarom belangrijk om bewust te zijn van de acties van de overheid en om op te komen voor de rechten en vrijheden van de mens.