Mijn feedback beter laten aankomen

Feedback kan een krachtig hulpmiddel zijn om groei en ontwikkeling te stimuleren, maar het effect ervan kan sterk variëren afhankelijk van hoe het wordt gegeven en ontvangen. Dus hoe zorg je ervoor dat je feedback beter aankomt?

Feedback is informatie die wordt gegeven over iemands gedrag, prestaties of resultaten, vaak met als doel verbetering te bevorderen. Het kan zowel positieve aspecten benadrukken als suggesties voor verbetering bieden.


Hier zijn enkele tips om ervoor te zorgen dat jouw feedback beter aankomt:
🎯Wees specifiek en concreet: Geef gedetailleerde voorbeelden van het gedrag of de prestaties die je wilt bespreken. Vermijd vage of algemene opmerkingen.
Bijvoorbeeld, in plaats van te zeggen "Je doet het goed", kun je zeggen: "Ik waardeer hoe je de afgelopen week het team hebt aangemoedigd en geholpen bij het voltooien van het project."
🏗️Houd het constructief: Zorg ervoor dat je feedback constructief is en gericht is op verbetering. Gebruik positieve taal en vermijd het geven van kritiek zonder suggesties voor verbetering. Bijvoorbeeld, in plaats van te zeggen "Je bent altijd te laat met het indienen van je rapporten", kun je zeggen "Ik merk dat je de laatste tijd moeite hebt gehad om je rapporten op tijd in te dienen. Zou je kunnen overwegen om een planning te maken om deadlines beter te kunnen halen?"
⏳Geef feedback op tijd: Geef feedback zo snel mogelijk nadat het gedrag heeft plaatsgevonden, zodat het relevant en nuttig is voor de ontvanger. Wacht niet te lang met het geven van feedback, maar doe dit ook niet in het heetst van de strijd. Vind een geschikt moment om rustig te praten.
🫶🏻Wees empathisch: Probeer je in te leven in de situatie van de persoon aan wie je feedback geeft. Gebruik empathische taal en toon begrip voor hun perspectief. Dit kan helpen om de ontvanger zich meer op zijn gemak te laten voelen en open te staan voor de feedback.
👂🏼Luister naar de reactie🗣️: Geef de ontvanger de kans om te reageren op de feedback en luister naar hun perspectief. Wees open voor discussie en eventuele vragen die ze hebben. Dit bevordert een gevoel van wederzijds respect en begrip.
✍🏻Gebruik een feedbackformulier: Als leidinggevende kun je gebruik maken van gestandaardiseerde feedbackformulieren om ervoor te zorgen dat de feedback gestructureerd en consistent is. Deze formulieren kunnen criteria bevatten waarop de prestaties worden beoordeeld, evenals ruimte voor specifieke opmerkingen en suggesties voor verbetering.
🔮Voorwaartskoppeling: Naast het bespreken van het verleden, is het ook nuttig om vooruit te kijken en suggesties te geven voor toekomstige groei en ontwikkeling. Geef voorwaartskoppeling door specifieke doelen te stellen en ondersteuning aan te bieden bij het bereiken ervan.

Door deze tips toe te passen, kun je ervoor zorgen dat je feedback effectiever is, dus beter wordt ontvangen door de ontvanger. Hier zijn enkele voorbeelden van feedback en de mogelijke effecten ervan:
👍Positieve feedback:
Voorbeeld: "Je hebt echt goed werk geleverd met het afronden van dat project. Je hebt laten zien dat je een goed oog hebt voor detail en dat je in staat bent om effectief te plannen en te organiseren."
Effect: Positieve feedback kan iemand een gevoel van voldoening en trots geven. Het kan motiveren en het zelfvertrouwen vergroten, waardoor de ontvanger gemotiveerd wordt om op dezelfde manier door te gaan.
🏗️Constructieve feedback:
Voorbeeld: "Je presentatie was over het algemeen sterk, maar je zou kunnen werken aan je spreektempo. Soms leek het een beetje gehaast, en het zou helpen als je wat langzamer zou spreken en meer pauzes zou nemen om de inhoud te laten bezinken."
Effect: Constructieve feedback biedt specifieke suggesties voor verbetering. Hoewel het soms moeilijk kan zijn om te horen, kan het helpen om de prestaties te verbeteren en vaardigheden verder te ontwikkelen.
👎Negatieve feedback:
Voorbeeld: "Je hebt niet voldaan aan de deadline voor het project, en sommige van je werk was slordig. Het is belangrijk dat je beter plant en meer aandacht besteedt aan de kwaliteit van je werk."
Effect: Negatieve feedback kan confronterend zijn en iemand defensief maken. Het kan gevoelens van frustratie, teleurstelling of zelfs boosheid veroorzaken. Echter, als het op een constructieve manier wordt gegeven, kan het nog steeds helpen bij het identificeren van gebieden voor verbetering.
🧑🏻‍🤝‍🧑🏽Feedback van peers:
Voorbeeld: "Tijdens onze teamvergadering merkte ik dat je echt goed luisterde naar de ideeën van anderen en waardevolle bijdragen leverde aan de discussie. Het was geweldig om te zien hoe je openstond voor verschillende perspectieven en constructief reageerde."
Effect: Feedback van collega's kan een gevoel van erkenning en waardering geven. Het kan helpen om een positieve teamdynamiek te bevorderen en een gevoel van betrokkenheid en samenwerking te versterken.

Over het algemeen kan feedback een krachtig effect hebben op ons zelfbeeld, onze motivatie en onze prestaties. Het is belangrijk om feedback op een constructieve en respectvolle manier te geven en te ontvangen, met de nadruk op persoonlijke groei en ontwikkeling.

Zowel in de NLP Practitioner training als in de NLP Master Practitioner training wordt feedback behandeld. Je leert en ervaart hoe je effectief te kunt geven. Onder andere komt het Sandwich Feedback Model voorbij.

Goed zijn in Feedback heeft veel voordelen:
✅Verbetering van prestaties: Door effectieve feedback te geven, kunnen mensen hun prestaties verbeteren door zich bewust te worden van hun sterke punten en gebieden waar verbetering nodig is.
✅Stimulering van groei en ontwikkeling: Feedback kan helpen om groei en ontwikkeling te stimuleren door concrete suggesties en aanwijzingen te geven voor verdere verbetering. Dit kan mensen aanmoedigen om hun vaardigheden en capaciteiten verder te ontwikkelen.
✅Verhoging van motivatie: Goed gegeven feedback kan de motivatie van mensen vergroten door hen te laten zien dat hun inspanningen worden erkend en gewaardeerd. Het kan ook helpen om een gevoel van betrokkenheid en eigenaarschap te creëren bij het behalen van doelen.
✅Versterking van relaties: Het geven van constructieve feedback op een respectvolle en ondersteunende manier kan de relaties tussen mensen versterken. Het kan bijdragen aan een cultuur van openheid, vertrouwen en samenwerking.
✅Verbetering van communicatievaardigheden: Door regelmatig feedback te geven, kunnen mensen hun communicatievaardigheden verbeteren, zoals luisteren, empathie tonen, en het vermogen om duidelijk en effectief te communiceren.
✅Voorkomen van misverstanden: Effectieve feedback kan misverstanden voorkomen door duidelijkheid te bieden over verwachtingen, doelen en prestaties. Het kan helpen om verwachtingen te verduidelijken en ervoor te zorgen dat alle betrokkenen op dezelfde pagina zitten.
✅Bevordering van een positieve cultuur: Door een cultuur van feedback en open communicatie te bevorderen, kunnen organisaties een positieve en ondersteunende omgeving creëren waarin mensen zich vrij voelen om hun ideeën te uiten en samen te werken aan gemeenschappelijke doelen.