Zelfbeeldtraining COMET - Marije Kuin In deze therapeutenhandleiding wordt het protocol Zelfbeeldtraining theoretisch en praktisch uitgelegd. Er wordt ingegaan op de individuele en de groepsbehandeling, waardoor je als coach of als therapeut na het lezen van deze handleiding met beide versies aan de slag kan.

De Zelfbeeldtraining is toepasbaar bij onder andere stemmingsproblemen, gedragsstoornissen en angststoornissen. Hiermee kun je als coach, begeleider, psycholoog, orthopedagoog, psychiater of andere hulpverlener een grote groep kinderen en jongeren meer zelfvertrouwen geven.
De bijbehorende werkboeken (een voor het individuele protocol en een voor het groepsprotocol) zijn geschreven voor kinderen en jongeren. Het individuele protocol is geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar tot ongeveer 18 jaar, het groepsprotocol is geschikt voor jongeren en adolescenten tot 24 jaar. Bekend is dat, door de Competitive Memory Training (COMET) van Kees Korrelboom, een negatief zelfbeeld bij volwassenen effectief behandeld kan worden.
Dit protocol is een voor kinderen en aangepaste versie van COMET.

ISBN 9789036806367

Bestel bij Bol.com