Oplossingsgerichte coaching - Louis Cauffman

Oplossingsgericht denken helpt om problemen op een simpele manier om te zetten in doelen, die op hun beurt vertaald worden in uitdagingen. Oplossingsgericht coachen vertrekt vanuit een mensbeeld waarbij er, hoe moeilijk en uitzichtloos de situatie ook lijkt, altijd krachtbronnen bestaan.

Krachtbronnen zijn zaken die ondanks alles toch nog werken en die je kan gebruiken om je doel te bereiken.
De probleemgerichte coach vraagt: ‘Wat gaat er allemaal niet en waarom?’
De oplossingsgerichte coach vraagt: ‘Wat gaat er ondanks de problemen allemaal nog wel?’

Oplossingsgerichte coaching is geschikt voor iedereen die mensen leidt en begeleidt. Het kan een gids zijn bij individuele contacten, is bruikbaar in het werken met teams én bij veranderingsprocessen binnen een hele organisatie.
Louis Cauffman is opgeleid als klinisch psycholoog en bedrijfseconoom. Hij is een autoriteit op het gebied van de oplossingsgerichte benadering.

ISBN 9789024403844

Bestel bij Bol.com

Meer boeken van Louis Cauffman.