Gesprekskaarten - Rose Noël en Marion van Beek Rose Noël en Marion van Beek zijn twee enthousiaste coaches met een ieder een eigen coaching praktijk. Vanuit het gedachtegoed van de NLP hebben ze deze gesprekskaartjes ontwikkeld.
Deze set bestaat uit 27 gesprekskaartjes met uitspraken geïllustreerd met een serie inspirerende beelden.

De gesprekskaarten zijn in te zetten binnen je eigen coachpraktijk, je eigen team of organisatie of gewoon ter ondersteuning voor een goed gesprek met familie of vrienden.

Bestel bij BtoB coaching

Gesprekskaartjes