Prikkelprofiel - Saskia Buma

Prikkels beïnvloeden ons gedrag. Het prikkelprofiel brengt deze prikkels in kaart en geeft tools om prikkels te verminderen en onder- of overprikkeling te voorkomen. Het pakket is er voor leerkrachten, docenten, coaches, ouders én leerlingen. .

De werkboeken bevatten onder andere uitleg over prikkels en zintuigen, hypo- en hypergevoeligheid, vragen bij het prikkelprofiel, een prikkelsignaleringsplan voor in de klas en ruimte om de individuele profielen van de leerlingen in te vullen.
Een prikkelprofiel is er voor ieder kind op de basis- en middelbare school. Met en zonder autisme. Thuis en in de klas. Het geeft ruimte voor begrip en oplossingen.
Voor kinderen van de basisschool en het voortgezet onderwijs.

Bestel

Het prikkelprofiel boek of werkboeken voor leerlingen en/of docenten.