De kracht van taal

Ons taalgebruik is misschien wel het grootste onbewuste patroon wat we bezitten. We hebben onbewust onze moedertaal aangeleerd en hanteren woorden voor gedachten en gevoelens als vanzelfsprekend.

De taal die we hanteren, drukt onze binnenwereld (onze interne representaties) uit.

Binnen de NLP Practitioner opleiding ontdekken we hoe we onze taal nog bewuster en krachtiger kunnen gebruiken, voor ons zelf en voor anderen. Je leert o.a.:

  • Hoe je ervoor kunt zorgen dat je zegt wat je bedoelt.
  • Hoe je ervoor kunt zorgen dat je zo goed mogelijk begrijpt wat anderen bedoelen.
  • Hoe je ervoor kunt zorgen dat je anderen in staat stelt te begrijpen wat zij bedoelen.

Dit, zodat je nog effectiever kunt communiceren en nog gemakkelijker je doelen kunt behalen! De grondleggers van Neuro Linguïstisch Programmeren, Richard Bandler en John Grinder , ontdekten door het observeren van mensen dat mensen van het ene op het andere moment uiterst kleine externe veranderingen ondergaan. Door zintuiglijk scherpzinnig waar te nemen, kun je deze kleine non-verbale veranderingen waarnemen. Bandler en Grinder ontdekten tevens dat deze kleine veranderingen veel over de structuur van de binnenwereld (interne communicatie) van mensen vertelt.

Bij zintuiglijk scherpzinnigheid gaat het puur om het observeren van de zintuiglijke waarneembare veranderingen zonder dat er sprake is van interpretaties. Het interpreteren van een waarneming of gedrag noemen we binnen NLP 'gedachtelezen' (mindreading). Bij gedachtelezen geven we betekenis aan het gedrag van een ander zonder dit, op dat moment, te verifiëren bij deze persoon. Door eerst de interpretatie los te koppelen van de waarneming, kun je vervolgens door de NLP vaardigheid kalibreren de juiste interne stemming weer koppelen aan de waarneming. Hierdoor wordt je communicatie nog zuiverder en effectiever. In de eerste dagen van de NLP Practitioner opleiding leer je o.a. deze vaardigheden.