Vaardig communiceren in de gezondheidszorg - Jonathan Silverman Dit boek toont aan hoe belangrijk goede communicatieve vaardigheden zijn voor professionals in de gezondheidszorg én hun patiënten.

Het doel van het boek is het stimuleren en verbeteren van de communicatievaardigheden van zorgprofessionals.
Bijzonder aan dit boek is dat het gebaseerd is op (internationaal) wetenschappelijk onderzoek over effectieve communicatie. In ‘Vaardig communiceren in de gezondheidszorg’ staat het Calgary-Cambridge gespreksmodel centraal dat de inhoud en het proces van communicatie met elkaar verbindt. Dit model wordt ondersteund door een observatielijst die de noodzakelijke klinische taken in de gespreksvoering volgt.

De structuur van het hulpverleningsgesprek en de daarvoor benodigde basale communicatieve vaardigheden worden hierdoor systematisch behandeld. In deze derde, herziene druk is aandacht voor de toepassing van communicatie in specifieke contexten: communicatie bij seksuele problemen en bij beperkte gezondheidsvaardigheden, e-health en online communicatie.
Daarnaast komt aan de orde hoe het ervaringsgericht leren van communicatie kan worden gestimuleerd met behulp van ondersteunende tools: een format voor een ervaringsgerichte leersessie, een reflectieverslag van een consultobservatie en een update van de scoringslijdt voor communicatievaardigheden, de MAAS 2.0. De online leeromgeving bij het boek bevat oefenvragen per hoofdstuk, het online boek en video’s.
Dit boek is bedoeld voor (aankomende) professionals in de verschillende beroepen in de gezondheidszorg.
Jonathan Silverman is honorair professor in academische huisartsgeneeskunde aan de Deakin Universiteit in Australië.
Dr. Suzanne M. Kurtz, PhD is emeritus-hoogleraar en was verbonden aan de Universiteit van Calgary (Canada), waar zij communicatiespecialist was aan de faculteit Onderwijskunde.
Dr. Juliet Draper FRCGP, MD, was directeur van het leerproject cascade voor communicatieve vaardigheden aan de Eastern Deanery in Groot-Brittannië.
Dr. Angelique Timmerman is universitair docent bij de vakgroep Huisartsgeneeskunde en werkzaam bij de huisartsopleiding van de Universiteit Maastricht. Haar expertise is onder meer (het leren van) arts-patiënt communicatie

ISBN 9789024446674

Bestel bij BOL.com

Meer boeken van Jonathan Silverman.