Emotionele intelligentie is het vermogen om zowel je eigen emoties en die van de mensen om je heen te begrijpen en ermee om te gaan. Daniel Goleman, een Amerikaanse psycholoog, introduceerde dit begrip in 1996 met zijn boek 'Emotionele Intelligentie - Emoties als Sleutel tot Succes'.

Iemand met een hoog EQ (Emotioneel Quotiënt) laat zijn of haar humeur nooit uit de hand lopen, ongeacht de problemen waarmee die persoon wordt geconfronteerd. Het is iemand die het volledige vertrouwen heeft van haar personeel, altijd vriendelijk spreekt, luistert naar haar team, gemakkelijk is om mee te praten en die zorgvuldige, weloverwogen beslissingen neemt.

Het EQ wordt aangegeven met "hoog" of "laag". Een exacte waardeaanduiding is (omdat het geen objectief, exact meetbare eigenschappen betreffen) bij het EQ niet mogelijk.

Volgens Goleman zijn de vijf belangrijkste elementen van emotionele intelligentie:

Zelfbewustzijn

Als je zelfbewust bent, weet je hoe je je voelt. Je weet hoe je emoties en je acties de mensen om je heen kunnen beïnvloeden. Zelfbewustzijn betekent ook dat je een duidelijk beeld hebt van je eigen sterke en zwakke punten.

Zelfregulering

Mensen die zichzelf effectief reguleren zullen anderen zelden verbaal aanvallen. Ze maken geen gehaaste of over-emotionele beslissingen. Ze hoeven mensen niet te stereotyperen en houden rekening met hun eigen belangrijke waarden.

Motivatie

Zelf-gemotiveerde mensen houden voortduren hun doel in de gaten. Dit doel is belangrijk en heeft een sturende werking.

Empathie

Empatisch vermogen houdt in: een invoelend of inlevend vermogen, het (h)erkennen van emoties in en van anderen. Mensen die empathisch zijn, zijn goed in het onderkennen van de gevoelens en verlangens van anderen, waardoor de ander zich op zijn gemak en begrepen voelt. Empathisch zijn hoeft niet 'het met iemand eens zijn' te betekenen, maar wel het begrip op kunnen brengen voor de ander, hetgeen het contact en de samenwerking vergemakkelijkt.

Sociale vaardigheden

Het goed kunnen omgaan met anderen. Hoe maak je contact (rapport), hoe sluit je op de ander aan, en hoe interpreteer je wat je ziet? Hoe verwoord je in taal je boodschap? Als je in staat bent om je eigen emoties te reguleren, maakt dit de kans groter om invloed te hebben op de emoties van anderen.

De NLP Practitioner bevat alle onderdelen die te maken hebben met emotionele intelligentie. Je kunt hier het programma bekijken.

Interesse?

In de agenda kun je zien wanneer er een training in jouw regio wordt gegeven. Je kunt ook eerst een informatieavond bezoeken om je te laten informeren over de inhoud en mogelijkheden voor jou in de opleiding. Je bent van harte welkom!