Geschreven door Graciela Medina Meyer – Jongbloed - Curacao

Review NLP training Graciela Medina Meyer – Jongbloed - Curacao

Insteek was met de NLP Practitioner opleiding om betere communicatievaardigheden aan te leren om mijn cliënten/patiënten beter te bereiken.

De NLP trainingen (de Practitioner én de Master) hebben niet alleen vaardigheden gebracht om anderen op een (ander) begrijpelijk niveau te bereiken maar ik heb ook veel persoonlijke ontdekkingen gedaan voor mijn persoonlijke ontwikkeling.
Mijn meest belangrijke inzicht: Jezelf en de positie die je inneemt of gaat innemen in het leven. Ga je het doen of ga je afwachten en het láten gebeuren? Ervaringen dat je het geluk grotendeels zelf in de hand hebt, en dat toeval niet bestaat. Elke dag werden je nieuwe leermomenten aangereikt en je hebt het zelf in de hand om er wat mee te doen.
Ik ben meer naar mezelf gaan kijken en luisteren. Dichter bij mezelf gaan staan en het leven accepteren zoals het is en van elk moment het beste maken. No matter what!
De opzet is geweldig;
(1) veel aandacht gekregen voor de zaken die voor mij spelen
(2) emotionele vrijheid en veiligheid
(3) veel verbondenheid en toch voldoende ruimte voor je eigen issues.

De trainers: fantastisch, eerlijk, oprecht en respectvol naar een ieder toe. Een hele professionele aanpak!

Graciela Medina Meyer – Jongbloed - Curacao