Metamodel

Titel
Structuur van de magie - Richard Bandler
The structure of Magic - John Grinder